Webinar om klimagassberegninger og digitale EPD-data

  • 2. feb 2022Kl. 09.00–11.00

VKE, Byggevareindustrien, Betongelementforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien og BuildingSmart inviterer til et 2-timers seminar for å informere om aktiviteter som kan knyttes til klimagassberegninger, byggevarer og digitale løsninger som er under utvikling, og hva det betyr for byggevareprodusentene.

Både markedet og myndighetene stiller nye klimakrav til bygg. De kommende klimakravene i TEK vil utgjøre et minstekrav som må møtes, samtidig ser vi at mange ønsker å gå lenger enn dette. Klima- og miljødata for byggevarer er en sentral forutsetning for klimagassberegningene, og EPDer er de foretrukne informasjonskildene.

For å få effektiv distribusjon av klimadata og utarbeidelse av klimaregnskap jobbes det med digitale løsninger for distribusjon av EPD-data. Både boligprodusenter, entreprenører og byggevarekjeder har satt i gang aktivitet for møte de nye kravene. NOBB er i gang med å tilrettelegge for å levere digitale EPD-data basert på eksisterende EPDer. Flere byggevareprodusenter har fått henvendelse fra NOBB, og er i gang med å levere dette. Det skjer også tilpasninger hos EPD-Norge og lca.no som er en ledende aktør innen EPD- og EPD-generatorer med å tilpasse EPDer til maskinlesbart format.

Agenda:
09.00 – 09.05 Velkommen

09.05 – 09.25 Klimagassberegninger og klimadata.
Hva, hvordan, hvorfor og hvem v/ Trine D. Pettersen, Byggevareindustriens forening

09.25 – 10.00 Maskinlesbare EPD-data
09.25 – 09.35 Videreutvikling av EPD-generatorene v/Ole Iversen, lca.no
09.35 – 09.45 Hva gjør EPD-Norge for at EPDer blir maskinlesbare? v/ Børge Heggen Johansen, EPD-Norge
09.45 – 10.00 Hva gjør NOBB for å tilgjengeliggjøre maskinlesbare EPD-data? v/ Kristine Bergendahl

10.00 – 10.05 Fylle på kaffekoppen

10.05 – 10.35 Bruk av maskinlesbare klimadata
10.05 – 10.15 Holte utvikler verktøy for klimagass-beregninger med basis i NOBB v/Audun Kalleberg, Holte
10.15 – 10.25 Mestergruppen beregner klimagassutslipp for kataloghusene v/ Lars Fredrik Forberg, Mestergruppen
10.25 – 10.35 EBA og Grønn byggallianse utvikler norsk versjon av gratisverktøyet lcabyg.dk v/ Katharina Bramslev, Grønn byggallianse

10.35 - 10.55 Hva må byggevareprodusenter/leverandører gjøre, inkl. spørsmål/kommentarer/diskusjon? v/ Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
10.55 – 11.00 Avslutning

Målgruppen er primært byggevareprodusenter og byggevareleverandører. Lenke til Teams vil bli sendt i forkant av webinaret.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: