VKE-konferansen 2023 og årsmøte

VKE-konferansen og årsmøte arrangeres 4. mai 2023 på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika. Temaet for VKE-konferanse 2023 kompetanse i bransjen – hva trenger vi?

Bedrifter som arbeider innenfor ventilasjon, kulde og varmepumper står foran store utfordringer, men samtidig enorme muligheter. Vi står foran et skifte drevet frem av miljøhensyn, enøk og konkurransekraft som vil kreve innsikt i ny teknologi og kompetente ansatte.

Verdenssamfunnet har satt seg betydelige mål for å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig. Samtidig er fokuset på folkehelse og inneklima førende for hvordan man skal bygge og drifte klimainstallasjoner og kuldeanlegg i fremtiden. Produktdokumentasjon, EPD, sirkulær økonomi, bærekraftsrapportering og digitalisering er verktøy for å nå disse målene.

VKE-bransjen kjennetegnes ved ansvarlighet og faglig kompetanse for å ivareta kvalitet, bærekraft, energieffektivitet og HMS. For at vår bransje skal bli den viktige bidragsyteren i det grønne skiftet er det nødvendig at bedriftene er i fremste linje med hensyn til teknologisk- og faglig kompetanse. Samtidig må vi utvikle kompetansen i bransjen slik at den er en attraktiv arbeidsplass for utdanningssøkende ungdom og samtidig legge rette til livslang læring og å kunne stå lenge i arbeid.

VKE har fått toneangivende aktører til å holde innlegg om behovet for kompetanse. På konferansen møter du bl.a.:

 • Ole Erik Almlid, NHO
 • Knut Gaaserud, Caverion Norge AS
 • Peter Schild, OsloMet Bygg og energiteknikk
 • Bente Sverdrup, Gjensidige
 • Steinar Holm, Oslo universitetssykehus
 • Arnkell Jonas Petersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Thomas Bergersen, opplæringskontoret Kulvent
 • Eirik Newth, astrofysiker og vitenskapsformidler

VKE-konferansen er åpen for alle, del invitasjonen og ta gjerne med kollegaer!

Program for dagen (separate påmeldinger):

 1. Årsmøte i VKE kl. 10.30
 2. VKE-konferansen kl. 13.00 - 17.00
 3. Øltime kl. 17.30
 4. Aperitiff og festmiddag kl. 19.00

Meld deg på her.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: