VKE

Innhold

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

  • 29. apr 2021

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder. Lær deg det viktigste på kurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

VKE-medlemmer får rabatt på alle NOVAPs kurs. Spørsmål knyttet til de enkelte kurs må rettes til NOVAP.