VKE

Innhold

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

  • 6. mar 2020

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. Lær deg det viktigste på kurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

VKE-medlemmer får rabatt på alle NOVAPs kurs. Spørsmål knyttet til de enkelte kurs må rettes til NOVAP.