VKE

Innhold

Kurs i el-sikkerhet (FSE)

Kurs i el-sikkerhet på kulde- og varmepumpetekniske anlegg
El-sikkerhet er blitt et stadig viktigere element i kulde- og varmepumpebransjen. Hva har kuldemontøren i dag rett til å utføre på den elektriske delen av anleggene? Hvilket betydelig ansvar kan følge av ukvalifisert opptreden på elektrosiden? Med mindre man bruker godkjente elektrikere, er det kun er fagpersonell med gyldig fagbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget som har adgang til å gjøre arbeider på el-siden, og da i begrenset omfang. Altså har man lov til å koble til og fra, men ikke gjøre endringer i den grunnleggende el-systemet.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE) stiller krav til at alle som skal jobbe i nærheten av elektriske anlegg har vært gjennom nødvendig sikkerhetsopplæring. Krav stilles til at aktivitetene ve elektriske anlegg skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal være iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Det er mange tilbydere av FSE-kurs blant annet Opplæringskontorene for elektrofag og Nelfoskolen.