VKE

Innhold

Kurs ved Opplæringskontorene

Kurs ved Opplæringskontorene for elektrofag
De fleste Opplæringskontor for elektrofag avholder kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Disse er ofte det rimeligste alternativet.

Les mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.