VKE

Innhold

Rekordsøking til kuldefaget

Fagutdanning og sertifisering, Kulde

Publisert

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at over 150 elever i år har kuldemontør som sitt førstevalg.

Snudd den negative trenden
Dette viser at aktiv markedsføring og synliggjøring av kuldefaget har nyttet. VKE har sammen med kuldelærerne klart å snu den negative trenden som faget var inne i, så nå må flere kuldebedrifter stille med læreplasser!

Gode søketall også i Trondheim
Fagskolen i Trondheim melder også om fine søkertall, godt over 20 elever har søkt linjen med 15 plasser, og enda har ikke fristen gått ut.De forteller også at det er pågang fra kuldebedrifter i hele landet for å sikre seg elever fra årets avgangskull.