VKE

Innhold

Stor aktivitet på prøveriggen

Fagutdanning og sertifisering, Kulde

Publisert

Wenche Dahl og Egil Trydal

Ny kontaktperson og stor aktivitet. Det er allerede mange som har meldt seg opp til fagprøve i 2016 på kulderiggen på Kuben Yrkesarena i Oslo.

Ny kontaktperson 

Wenche Dahl er VKEs nye konsulent for bestilling av fagprøver på prøvestasjonen ved Lærlingesenteret på Kuben Yrkesarena. Her står Wenche sammen med driftsleder Egil Trydal, som har ansvaret for det daglige tilsynet med kandidaten under fagprøven.

Bestill snarest

I 2015 var det 16 lærlinger som fullførte fagprøven på prøveriggen  på Kuben Yrkesarena i Oslo.  De som har planer om å ta fagprøve i løpet av året og vil være sikker på å få plass bør ta kontakt med VKE snarest.  

Det er VKE som eier og drifter kulderiggen. Bedrifter som er VKE medlem får rabatt ved leie av prøvestasjonen.