VKE

Innhold

VKE foreslår nytt lærefag

Fagutdanning og sertifisering

Publisert

Knut Skogstad, nestleder i VKE styret

Fremveksten av tettere bygg, skjerpede byggekrav og mer komplekse og energivennlige ventilasjonsanlegg har skapt et behov for en fagkompetanse som i dag ikke er ivaretatt i utdanningssystemet. – VKE har derfor foreslått et nytt lærefag og programområde som vi har kalt for ventilasjonstekniker, sier Aud Børset, daglig leder i VKE bransjeforeningen for ventilasjon, kulde og energi.

VKE mener det er ingen faggruppe som er i stand til å ivareta myndighetenes krav om godt inneklima med lavest mulig energiforbruk, noe som krever spisskompetanse på ventilasjon.

- VKE foreslår derfor at det blir et nytt programområde. Hovedoppgaven blir todelt. Ventilasjonsteknikeren skal  overta der blikkenslageren avslutter sin ventilasjonsmontasje, og levere et fungerende ventilasjonsanlegg til systemintegratoren, som sørger for samspillet mellom alle byggets tekniske anlegg. Videre skal ventilasjonsteknikeren i driftsfasen sørge for et godt inneklima gjennom kvalifisert service, sier Børset.

Ivareta god inneklima
Folk tilbringer 90% av tiden sin innendørs i bygg og boliger, et godt inneklima er derfor avgjørende for folkehelsen. VKE sin samarbeidspartner Norges Astma- og Allergiforbund har lenge pekt på at manglende kompetanse er en av årsakene til feil og mangler ved ventilasjonsanlegg, og støtter forslaget om en egen ventilasjonsutdanning.

– Ventilasjonsteknikeren må ha basisferdigheter i elektro for å kunne feilsøke på nye og eksisterende ventilasjonsanlegg, samt god kunnskap om luftkvaliteten og dens betydning for helse og komfort, fortsetter Børset. Hun legger til at det i dag er ingen fagarbeider som representerer ventilasjonsanlegget under prøvedrift i henhold til kontrakt (NS6450), på linje med andre faggrupper som elektriker, rørlegger, og kuldemontør.

Stort behov
Pr. dags dato er det ca 400.000 bygg i Norge, som alle har et ventilasjonsanlegg.

– Alle anlegg burde i utgangspunktet vært ivaretatt av en ventilasjonstekniker. Det fremtidige behovet for fagarbeidere vil vokse i takt med antall nybygg. VKE anslår at det udekkede behovet for ventilasjonsteknikere er stort, antakelig flere tusen, og vi ser for oss en fremtidig utdanningstakt på mer enn 200 ventilasjonsteknikere pr år, sier Børset.

Prøveordning 
Ventilasjonstekniker vil bli en elektrofagarbeider. Opprettelse av det nye faget må skje i samarbeid med Faglig råd for elektrofag, mens godkjenning av faget tilligger Utdanningsdirektoratet. VKE tar sikte på å samarbeide med en skole i Akershus om å få opprettet en prøveklasse fra 2017, og formell godkjenning fra 2018 .