43.223 Ventilasjons-arbeider – ny næringskode

Publisert

Allerede i februar ble nærmere 400 virksomheter plassert i næringskode 43.223 Ventilasjonsarbeider. VKE har jobbet tett med SSB for å få opprettet en egen næringskode for ventilasjonsarbeider.

- Kuldebransjen har hatt egen næringskode i flere år og nå kommer ventilasjonsbransjen etter. Det er viktig med egen næringskode for å gjøre bransjen synlig,sier daglig leder i VKE Aud Børset Dellrud.

Nå blir det mulig å ta ut statistikker

Nå blir det for eksempel mulig for myndighetene å nå virksomhetene med informasjon som er relevant for bransjen.  Tidligere har vi vært i samme kode som rørleggerne noe som har gjort det umulig å sende ut målrettet informasjon til ventilasjonsbedriftene. Inntil i dag er det heller ingen som har hatt oversikt over hvor mange bedrifter eller ansatte det er i ventilasjonsbransjen. Når vi nå får egen fagutdanning for ventilasjonstekniker har  Utdanningsdirektoratet behov for statistikk, og fylkene trenger næringskoden for å vite at de  har ventilasjonsbedrifter i sine fylker og dermed har behov for utdanningstilbud for å forsyne sine bedrifter med arbeidskraft.Jobben fremover blir å få virksomhetene over i den nye koden, avslutter Børset. 

43.223 Ventilasjonsarbeid
Omfatter installasjon, idriftsettelse, innregulering, energieffektivisering, service, vedlikehold, reparasjon og dokumentasjon av ventilasjonsanlegg (inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold) i bygninger.   Omfatter også blikkenslagerarbeid (detaljarbeid, produksjon, montering, service og rehabilitering) som gjøres på ventilasjonsanlegg, utstyr og kanaler i bygninger.

Fakta fra SSB:  Standard for næringskoder er i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretakregister og for enheter i Enhetsregisteret.

Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt/internasjonalt og over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner.

Viser ellers til informasjon om næringskoder på brreg.no:

https://www.brreg.no/bedrift/naeringskoder/

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: