Rekordvekst i klimamarkedet i 2017

Publisert

Klimamarkedet tilknyttet bygg ligger an til en rekordvekst på 6,2% i . Tallene fra Prognosesenteret viser at sterkt vekst i igangsettingen av nye yrkesbygg både privat og i offentlig sektor i 2016 fører til sterk produksjonsvekst for klimamarkedet.

Forventer vekst
Dette markedet ventes å fortsette å øke i flere år fremover. ROT markedet viser en  jevn vekst over tid, og den knytter seg både til bolig og yrkesbygg.  Dette er en naturlig konsekvens av at bygningsmassen øker og økt fokus på fornying og energiøkonomisering.  

Ny markedsrapport 
Detaljer og geografiske forskjeller fremkommer i VKEs markedsrapport 1/2017 som er sendt ut til medlemsbedriftene. 

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: