Vil ha en ny fagutdanning for ventilasjonsfaget

Arbeidet med ny fagutdanning for ventilasjonstekniker går framover.  Nå venter vi bare på Kunnskapsministerens godkjenning.

Rud videregående skole i Bærum står klar til å gjennomføre et prøveår i 2017.  Alt er klart og bedriftene har garantert for at de vil ta imot lærlingene. Det har vært mye kontakt mellom Rud vgs og næringslivet underveis for å forberede dette. Representanter fra skolen har deltatt på VKEs arrangementer og de har vært på ulike bedriftsbesøk.   

Asker og Bærum arrangerte utdanningsmesse for 9. og 10. klasser 9. og 10. januar i år.I samarbeide med VKE ble det nye ventilasjonstekniker faget presentert og mottakelse og respons har vært svært bra. Utdannelsen er 1 år elektro, deretter 1 år med ventilasjons-teknikk og deretter 2 år i lære.

Teknikerne vil etter utdannelse jobbe med igangkjøring, innregulering, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

-  Men, behandling av søknaden om oppstart høst 2017 tar tid og søknadsfristen til Vg2 er 1. mars, så dette blir veldig spennende avslutter Aud Børset Dellrud.

Styreleder Steinar Holm er fornøyd med at NHO sjefen Kristin Skogen Lund så tydelig også støtter arbeidet til VKE. - Mange har lagt ned en stor innsats for å få fagutdanningen på plass, i tillegg gleder bransjen seg til å ta i mot lærlinger. Jeg er veldig glad for at Kristin Skogen Lund ser behovet med å få på plass denne nye og fremtidsrettede utdannelsen, sier Steinar Holm. 

- Vi i NHO støtter bransjeforeningen VKE og vil bidra for å få på plass ny fagutdanning for ventilasjonsfaget, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund etter gårsdagens besøk hos GK Inneklima AS.

Skogen Lund var torsdag på besøk hos GK Inneklima AS som leverer ventilasjonssystemer og andre tekniske løsninger til Haugen grendeskole i Groruddalen. - Det å besøke en byggeplass gir gode innspill fra både fagarbeidere, ingeniører og ledelse, sier Skogen Lund. 

Fremveksten av tettere bygg, skjerpede byggekrav og mer kompliserte ventilasjonsanlegg har skapt et behov for en fagkompetanse som ikke er ivaretatt i utdanningssystemet. Derfor ønsker VKE og NHO en ny fagutdanning for ventilasjonsfaget. Ventilasjonsteknikerfaget skal ivareta folks helse i bygg, gjennom et godt inneklima med lavest mulig energibruk.

- Vi må ha den kompetansen som er nødvendig for å betjene de nye teknologiske avanserte ventilasjonsanleggene. Derfor vil vi arbeide næringspolitisk for at en ny fagutdanning for ventilasjonsfaget kommer på plass, sier Skogen Lund.

Styreleder Steinar Holm og daglig leder i VKE Aud Børset Dellrud

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: