VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Avklaring om bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng

Avklaring om bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng

Politisk sak, Nyhet

Publisert

VKE har i lengre tid arbeidet med myndighetene for å få en avklaring om bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng. I dag kom endelig det positive svaret fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Problemstillingen om bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng har blitt aktualisert de senere årene fordi de syntetiske kuldemediene etterhvert erstattes med naturlige kuldemedier som bla. propan. Dette som følge av restriksjoner i bruken av syntetiske kuldemedier med høy GWP.

DSB har vurdert sikkerhetskravene i NS-EN 378:2016 sett opp mot kravene i forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes til håndteringen (farlig stoff forskriften). DSB er av den oppfatning at kuldeanlegg og varmepumper har tilstrekkelig grad av sikkerhet når kuldestandarden NS-EN 378:2016 legges til grunn. Standarden ivaretar forskriftens krav til effektiv ventilasjon og trykkavlastning for innendørs installasjoner under terreng. Standardens begrensning av mengde kuldemedium for brennbarhetsklasse 2 og 3 under terreng anses å være innenfor forskriftens aksepterte risiko.

Brevet fra DSB kan leses her.

Andre relevante saker:
Veiledning kuldestandarden NS-EN 378