VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Brosjyre Slutt å installere R404A og R507A

Brosjyre 'Slutt å installere R404A og R507A'

Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A. De europeiske bransjeorganisasjonene AREA, EPEE og EFCTC har gått sammen om å lage en brosjyre for å informere markedet. VKE har oversatt brosjyren til norsk.

Den omfattende HFK-nedfasingen i 2018 og den øvre grensen på 2 500 for GWP (Global Warming Potential, globalt oppvarmingspotensial) i 2020 gir deg ikke noe valg; hvis virksomheten din skal kunne fortsette, kan du ikke lenger installere R404A og R507A. Fra 2018 vil EUs F-gassforordning [EU nr. 517/2014] gi store kutt i den disponible mengden HFK i EU. Dette vil også påvirke handelen med HFK i Norge. Brosjyren gir deg nyttig informasjon om valg av riktig kuldemedium. Last ned brosjyren her.