VKE

Innhold

HFK-krise i EU

Internasjonal, F-gass

Publisert

Fra AREA-møte i Wien. I forgrunnen Jose Ribeiro fra den portugisiske bransjeforeningen APIRAC.

Temperaturen var høy da nedfasingen av HFK ble diskutert på vårmøtet til AREA, den europeiske bransjeforeningen for kuldeentreprenører. Aldri har AREA hatt så mange medlemmer, og hver og en kunne berette om store utfordringer som følger av den raske nedfasingen av HFK i EU.

Kaotiske tilstander
Bransjeforeningene i Sverige og Østerrike har uavhengig av hverandre forsøkt uten hell å overbevise myndighetene om at nedfasingen går for fort. I Storbritannia har bransjeforeningene lenge varslet at kulde- og varmepumpeentreprenørene bør slutte å installere nye anlegg med R410A, da dette kuldemediet er svært vanskelig å få tak i. I Tyskland har det gått så langt at en av de største utstyrsleverandørene har garantert for at R410A skal være tilgjengelig for første gangs oppfylling på deres systemer, men de sier ingenting om tilgangen ved eventuelle lekkasjer. Vår polske bransjekollega kunne fortelle om tyverier av HFK fra eksisterende kuldeanlegg, og at anleggseierne beskyldte kuldemontører fra servicefirmaene for å stå bak.

Den store utfordringen
AREA har lenge tatt grep for å hjelpe anleggseiere og kuldeentreprenører med å klare omstillingen fra HFK til kuldemedier med lav GWP. Det er laget informasjons- og opplæringsmateriell til, og samarbeidet med de andre europeiske kulde- og varmepumpeorganisasjonene om å mestre krisen er meget godt. Den store utfordringen er at mange kuldeentreprenører fremdeles sitter med hendene foldet og venter på at et mirakel skal skje. Martyn Cooper fra den britiske produsentforeningen FETA, kunne fortelle at de ville vente forgjeves. Alle nye syntetiske kuldemedier ville være brannfarlige, og når det kom til HFO-er, så hadde han sett glide fra 6K og helt opp til 20K på enkelte medier. Den store utfordringen er å innstille seg på at fremtiden er brannfarlige kuldemedier, samt CO2 og ammoniakk. VKE sender dette budskapet videre til den norske kulde- og varmepumpebransjen.