VKE

Innhold

Gode klimarutiner hos Otta-bedrift

F-gass, Kulde, HMS

Publisert

Bjørn-Kyrre Vang på tømmerommet. Her har vi all redskap vi trenger, forteller Bjørn-Kyrre Vang på rommet hvor gamle varmepumper sjekkes og tømmes for gass.

Åndheim Kulde på Otta har enkle og effektive rutiner for å tømme gasser fra brukte varmepumper og sørge for at gassene håndteres riktig. Det må være lettvint slik at våre folk rekker å gjøre det, understreker Bjørn-Kyrre Vang.

F-gasser
Gamle varmepumper inneholder hydrofluorkarbon-gasser som er klimaskadelige hvis de slipper ut i atmosfæren. Håndteres de riktig, er de ikke miljøskadelige. Myndighetene krever derfor at alle som jobber med slike gasser, skal ha et eget sertifikat: F-gass-sertifikat.
 

Tømmer på riktig måte
Etter at Åndheim Kulde fikk på plass slike sertifikater for bedriften og ansatte, skjerpet de egne rutiner for å håndtere brukte gasser fra varmepumper. 

Vi har et eget rom på verkstedet som står klart med returgassdunker, tømmeutstyr og ei tavle med all redskap du trenger. Så det er ingen unnskyldning for ikke å tømme den varmepumpa, poengterer Vang. Alle brukte varmepumper og kjølemaskiner skal sjekkes for å sikre at de er tomme for gass (kuldemedium) før de kan leveres til avfallshåndtering. Skal du bytte ut luft-til-luft-varmepumpen hjemme, må den tømmes av en fagperson med F-gass-sertifikat.

Sorterer fortløpende
Myndighetene har mål om å minske bruken av hydrofluorkarbon-gasser kraftig. Brukte kuldemedier skal derfor leveres til Stiftelsen Returgass, som behandler gassene på en trygg måte. Åndheim Kulde holder god oversikt over ulike typer kuldemedier de har tatt vare på.

Nå fungerer dette utrolig bra hos oss. Vi samarbeider tett med Stiftelsen Returgass, og har fått gode rutiner med å levere til dem, forteller Vang. Åndheim Kulde har også en avdeling på Ringebu som er innlemmet i rutinene for HFK-retur.

Vi returnerte et halvt tonn kuldemedier i fjor, opplyser daglig leder Leif Magne Åndheim. 

Mange kilo fra små anlegg
Alt av kuldemedier Åndheim Kulde håndterer, blir nøye loggført i henhold til F-gass-forordningen. Det har Vang ansvaret for. Da han gjorde opp status for 2017, fikk han en vekker da han så bidraget fra luft-til-luft-varmepumper.

Jeg ble forundret over hvor viktig det var å tømme selv de små anleggene - det blir kilo av det. Vi tømmer alt, selv om det bare er et lite kjøleaggregat. Vi ser hvor viktig det er å få det med, understreker Vang. Bolig-varmepumper utgjør det største antallet av nedtappinger.

Mengden er på boligmaskiner. I løpet av to og et halvt år håndterer vi 500 enheter, så det blir mengder av det. Markedet for utskifting blir større og større, forteller Åndheim.

Stor endring i bransjen
Vang synes bransjen har utviklet seg mye siden han begynte som kuldemontør for sju-åtte år siden.

Da var det nesten en ulempe å komme inn med en dunk med gass; hva skal vi gjøre med den. Det har vært en rasende utvikling i positiv retning, det er jo for alles beste at vi faktisk gjør dette, sier Vang.

En mønsterbedrift!
Otta-bedriften er medlem i VKE, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Våre medlemmer gjør sitt beste for å hindre utslipp av HFK-gass, og Åndheim Kulde er en mønsterbedrift, understreker Stig Rath, fagdirektør kulde i VKE. Bransjeforeningen er fornøyd med at regjeringen vil se på flere tiltak slik at alle blir like dyktige som Åndheim Kulde til å samle opp og returnere brukt HFK gass. Spesielt håper vi på bedre insentiver for å sikre en forskriftsmessig behandling gass fra private varmepumper. Dette kan sikre at enda mer HFK-gass blir samlet opp, påpeker Rath.