VKE

Innhold

Kuldeteknisk og FrioNordica går sammen

Nyhet

Publisert

Fra venstre: Anders Høifødt, Martin Schjølberg (Kuldeteknisk), Ketil Røberg (FrioNordica), Per R. Samuelsen og Per Johansen i FrioNordica, og Frode Berg (Kuldeteknisk).

Perfect Temperature Group AS (PTG) har inngått avtale om kjøp av FrioNordica, og samler eierskapet til FrioNordica og Kuldeteknisk i ett nytt konsern.

Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstedeværelse på Nordvestlandet, og vi vil styrke vår posisjon internasjonalt.

Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning, hovedaksjonær i PTG.

PTG eier i dag Tromsø-selskapet og VKE-medlemmet Kuldeteknisk, og gikk tidligere i år inn som medeier i Kjøleservice Helgeland AS og etablerte datterselskapet Kuldeteknisk Vest AS i Bergen.

Kuldeteknisk er Nord-Norges ledende serviceselskap på kuldeinstallasjoner, og en betydelig leverandør av kjøle- og fryseløsninger for industri og marin virksomhet. FrioNordica er et industrielt kuldefirma med lang erfaring fra fiske-, fiskeforedlings- og havbruksnæringen. Selskapets hovedkontor og produksjon ligger i Malmefjorden nord for Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile.

Til sammen har FrioNordica og Kuldeteknisk en komplett produktportefølje tilpasset et stadig voksende internasjonalt sjømatmarked. Internasjonal kyst- og havgående fiskeflåte står foran store oppgraderinger, der kjøle- og fryseteknologi er avgjørende for å ivareta kvaliteten på fisken. Akvakultur-industrien er inne i en svært ekspansiv periode, men er avhengig av nye teknologiske løsninger som ivaretar fiskevelferd, helse og kvalitet for å kunne bygge ytterligere kapasitet.