VKE

Innhold

Hva skal jeg betale lærlingen?

Lønn og tariff

Publisert

Dette er hvert år et tilbakevendende spørsmål, og vi benytter derfor anledningen til å gi litt info om temaet. Fordi kuldemontørfaget opprinnelig var et mekanisk fag, har bransjen tradisjonelt fulgt Industrioverenskomsten til Fellesforbundet.

Den sier at utgangspunktet er lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det firmaet en får kontrakt med, og så får lærlingen en prosentsats på henholdsvis 30 %/ 40 %/ 50 % og 80 % i hvert halvår fordelt over læretiden på to år.  Det er også anledning til å lønne flatt i hele perioden, noe som kan være viktig for lærlinger som har flyttet hjemmefra. Overtid er ikke en del av lærlingekontrakten, og betales minst som for bedriftens hjelpearbeider/ufaglærte arbeidstakere.

I 2008 ble kuldemontørfaget et elektrofag, og innen elektrobransjen er Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) gjeldende. Fordelen med denne er at den tar utgangspunkt i en tariff-festet timelønn, slik at man ikke får ulik avlønning mellom lærebedriftene. For 2018 er beregningsgrunnlaget en timelønn på kr 252,87. Da blir timesatsene henholdsvis kr. 88,51/ kr. 101,15/ kr. 126,44, og kr. 189,65 i hvert halvår fordelt over læretiden på to år. Når lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev. Overtidstillegg for lærlinger betales med følgende satser fra 1. april 2018: 50 %, kr. 146,99/ 100 %, kr. 193,98.

VKE anbefaler at bedriftene rådfører ser med det lokale opplæringkontoret, når det gjelder avlønning av lærlinger.