Mange oppgaver for AREA

Internasjonal, Kulde

Publisert

Styret i AREA, fra venstre: Board member Grzegorz Michalski (KFCh Polen), Board member Graeme Fox (BESA Storbritannia), Treasurer Stig Rath (VKE Norge), President Marco Buoni (ATF Italia), Vice-President Gerhard Neuhauser (ÖKKV Østerrike), og Past President Per Jonasson (SKVP Sverige).

Høstmøtet i AREA - den europeiske bransjeforeningen for kuldeentreprenører ble avholdt i forlengelsen av Chillventa-messen. Foreningen teller nå 26 medlemsland, og hele 35 representanter kom til møtet i Nürnberg.

Styret i AREA har lagt stor vekt på at bransjeforeningen skal være et samlingspunkt for europeiske kuldeentreprenører og aktivt påvirke rammebetingelsene for bransjen. Dette gjør at foreningen beholder eksisterende medlemmer og tiltrekker seg nye. I våres ble Hellas medlem, og denne gangen banket Ukraina på døren. Myndighetene i Ukraina henger seg nå på F-gassforordningen, og kuldeentreprenørene der var engstelig for å få dårlige rammebetingelser om de ikke organiserte seg.

I forkant av høstmøtet hadde administrasjonen sendt ut en spørreundersøkelse om markedet og de største utfordringene. Alle landene bortsett fra Hellas, som hadde hatt en kald og regnfull sommer og meldte om 50 % nedgang i omsetningen, ga tilbakemelding på at markedet hadde vært fra godt til eventyrlig og hadde stor tro på fortsatt omsetningsvekst. Den største utfordringen for samtlige land var manglende rekruttering til bransjen. I europeisk sammenheng ligger Norge svært godt an med ca 16 nye fagbrev pr. million innbyggere, og Stig Rath leder derfor en arbeidsgruppe TF (Task Force) Skills, som har til oppgave å se på tiltak som kan bedre rekrutteringen.

AREA har sterkt fokus på myndighetskrav og standardiseringsarbeid, og bransjen kommer ikke til å oppleve noen mangel på verken krav eller standarder fremover. Både F-gassforordningen, Økodesign, Energieffektiviseringsdirektivet, Bygningsenergidirektivet, Fornybardirektivet, og EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi gir kulde- og varmepumpebransjen nok å forholde seg til.

Den reviderte standarden "Kuldeanlegg og varmepumper — Kompetanse for personell", som hittil har betegnelsen NS-EN 13313, er i ferd med å bli en internasjonal standard med betegnelsen ISO 22712 og forventes å fastsattes neste år.

Øvrig standardiseringsarbeid går mest på å utvide fyllingsmengder for brannfarlige kuldemedier, og her vil produktstandarden for Plug-In komme oppdatert mot slutten av 2019, mens den generelle standarden EN 378 nok ikke vil være revidert før i 2021.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: