VKE

Innhold

Nye regler for Sentral godkjenning

Ventilasjon, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Thor Lexow, administrerende direktør i VKE

Fagskoleutdanningen blir løftet frem som høyere yrkesfaglig utdanning i Sentral godkjenning — endringene begynner å gjelde fra 1. desember.

Flere i bygg- og anleggsnæringen har særlig trukket frem at kravene til utdanning og praksis for Sentral godkjenning, er for strenge og ikke tilpasset virkeligheten. Endringene som nå er vedtatt vil bidra til å løse opp i dette mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Antall nivåer er nå utvides fra fire til fem ved å dele mesterbrev og fagskole i to separate utdanningsnivåer.

— Vi har hele tiden støttet at fagskoleutdanningen blir løftet frem som høyere yrkesfaglig utdanning sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. — Det er bra at foretak med faglig ledelse med fagskoleutdanning nå kan ha funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 2.

VKE leverte sitt høringssvar 14. september i år.

— I høringssvaret var vi tydelige på at det bør være et absolutt krav til praksis etter endt utdanning når det gjelder tiltaksklasse 2, prosjekterende og kontrollerende sier Lexow.

En bachelor med normalt utdanningsløp har ingen mulighet for relevant godskriving av praksistid. Et fagbrev er ikke relevant med hensyn til erfaring med prosjektering i tiltaksklasse 2. VKE støttet derfor ikke forslaget om å godskrive arbeidserfaring som er opparbeidet før videreutdanningen er avsluttet for prosjektering i tiltaksklasse 2.

Les VKEs høringssvar:

2018-09-14 VKE høringskommentar til endringer i sentral godkjenning SAK10.pdf

Les mer om de vedtatte endringene her.