VKE

Innhold

Prisene på F-gasser mer stabile

Nyhet, F-gass, Kulde

Publisert

Den sterke prisøkningen for F-gasser ser foreløpig ut til å ha avtatt, og i noen tilfeller også blitt redusert. Eksempelvis viser nye tall fra EU at R32 har blitt 15 % billigere det siste året.

De ferskeste tallene viser at prisen på R404A i første kvartal 2018 var nesten 12 ganger så høy som i 2014. Utover i 2018 har prisen falt litt, men den ligger fortsatt skyhøyt over 2014-nivå.

Trenden er den samme for kuldemediene R407C og R410A, som også har falt svakt i pris i tredje kvartal i år. Prisen for naturlige kuldemedier som R290 og CO2 er fortsatt lav, og har faktisk også gått noe ned det siste året, ifølge Coolingpost.com.

Prisstatistikken er utarbeidet av det uavhengige tyske miljøforskningsinstituttet Öko-Recherche på vegne av EU-kommisjonens DG Clima.

Kortsiktig nedgang
– Sommeren 2018 rapporterte mange kilder om hamstring av nytt og brukt kuldemedium. Så hadde antakelig firmaene verken råd eller plass til mer, og dette reduserte etterspørselen nå på høsten, kommenterer Stig Rath, fagdirektør kulde. Han tror skyhøye regninger for etterfylling gjør at kundene har større fokus på forebyggende vedlikehold, lekkasjekontroller og tette anlegg.

– Det demper etterspørselen, legger han til. EU har ikke gode tall på omfanget av F-gass-smugling. – Men man er sikre på at det er så store kvanta at det sannsynligvis også er en årsak til at prisene har stabilisert seg, sier Rath. Selv om F-gass-prisene tilsynelatende har stabilisert seg, tror han vi vil se økte priser på begynnelsen av neste år, spesielt hvis EU intensiverer innsatsen for å stanse illegal import.

Raskere omstilling i Norge
– Den ekstremt høye kuldemedieavgiften har ført til tidligere omstilling i Norge enn EU, poengterer Rath. Han regner med at bransjen fra 2019 av får mer europeisk drahjelp i form av større utvalg av serieproduserte kuldeanlegg og varmepumper med lav-GWP kuldemedier.

Som en del av regjeringens klimapolitikk økes for øvrig særavgiftene på HFK og PFK med 1,6 % i 2019, fra kr 500 til kr 508 per tonn CO2-ekvivalenter.