VKE

Innhold

Prisstigning på lav-GWP kuldemedier

Publisert

Nyhetsbladet Cooling Post varsler om prisstigning på flere HFK-kuldemedier i Storbritannia. Dette kan også være av interesse for VKEs medlemmer, da tidligere erfaring viser at prisbildet i Europa også påvirker prisene i Norge.

Ifølge bladet har prisen på R404A stabilisert seg etter fjorårets voldsomme prisstigning. Men i løpet av sommermånedene forventes prisen på R410A å stige med ytterligere 20%, etter å ha steget med 36% allerede denne våren. Videre forventes prisen på R134a å stige med 50% og R32 med 40%. For kuldemediene R448A, R449A, R452A og R407F taler produsentene om prisstigninger opp imot 30%.

Selv om Norge ikke er en del av nedfasingsregime i EU, kan det være en god investering å kjøpe inn kuldemedium nå, som en vet det vil være behov for utover høsten.