VKE

Innhold

Søkerrekord på kuldelinjen i Tromsø

Fagutdanning og sertifisering, Kulde

Publisert

Bildet: I vinter har kuldeteknikerne Aleksander Norgård fra Kuldeteknisk (til venstre) og Simen I. Småriseth fra Teknotherm-Therma Tromsø vært ute på de videregående skolene i fylket for å fortelle om yrkene sine til 300 elever, og i løpet av februar har 90 elever vært på utplassering eller omvisning ved de to bedriftene.

I fjor ble linjen for kulde- og varmepumpemontørfaget ved Tromsø Skolested Rambergan (tidligere Tromsø Maritime skole) lagt ned på grunn av lave søkertall. Nå har kulde- og kjølebransjen i Tromsø tatt et skikkelig krafttak for å informere ungdommene om mulighetene innen bransjen, og på under ett år er situasjonen snudd på hodet med søkerrekord på linjen.

Vi har en voldsom økning på anlegg til fiskeri- og havbruksnæringen, og vi er nødt til å bygge opp kompetansen og rekruttere folk som kan betjene bransjen.

Tor Vangberg i Kuldeteknisk
På samme tid i fjor var det ikke mer enn 28 søkere til linjen, hvorav syv som førstevalg. Bare tre av søkerne i 2017 hadde ungdomsrett. Grensen for å opprettholde skoletilbudet er åtte søkere med ungdomsrett. Linjen ble lagt ned, og tidligere daglig leder og gründer Tor Vangberg i Kuldeteknisk var klar i sin tale:
- Dette er en katastrofe for oss. Alt i samfunnet stopper opp uten kjøling. Vi har en voldsom økning på anlegg til fiskeri- og havbruksnæringen, og vi er nødt til å bygge opp kompetansen og rekruttere folk som kan betjene bransjen.
 
112 søkere til 16 plasser
I år er det hele 112 søkere, hvorav 30 ungdommer som har linjen som førstevalg. Av de 30 som hadde kulde- og varmepumpemontørfaget som førstevalg var det 19 med ungdomsrett. Linjen blir opprettet på nytt, og det tas inn 15-16 elever på linjen.
 
Står klar med lærlingekontraktene
Det er altså et stort behov i næringslivet for å opprettholde et tilbud for videregående opplæring i kulde- og varmepumpeteknikk i Troms og Finnmark, og bedriftene står klare med lærlingkontraktene når elevene går ut av skolen. Vanligvis konkurrerer Kuldeteknisk og Teknotherm-Therma Tromsø om oppdragene, men når det gjelder langsiktig rekruttering til bransjen har de to selskapene stått på barrikadene sammen.
 
Fantastisk samarbeid
- Det store antall søkere i år er et resultat av et fantastisk samarbeid oss i mellom, med Tromsø Skolested Rambergan, fylkesråden for utdanning i Troms, de videregående skolene i distriktet, og ikke minst alle ungdommene som har vært åpne og nysgjerrige på det vi driver med, sier Liv Mona Arntzen som er personal- og kvalitetsleder i Kuldeteknisk.
Ørjan Tjosaas som er daglig leder i Teknotherm-Therma Tromsø fremhever samarbeidet med fylkesråd for utdanning i Troms.
- Vi setter veldig stor pris på at fylkesråd Roar Sollied (Venstre) har sett viktigheten og behovet for å kunne tilby kulde- og varmepumpemontørfaget i Tromsø som det eneste tilbudet i Nordland, Troms og Finnmark, sier Tjosaas.
 
Storinnrykk av elever
I vinter har kuldeteknikerne Aleksander Norgård fra Kuldeteknisk og Simen I. Småriseth fra Teknotherm-Therma Tromsø vært ute på de videregående skolene i fylket for å fortelle om yrkene sine til 300 elever, og i løpet av februar har 90 elever vært på utplassering eller omvisning ved de to bedriftene. 
- Takket være en kjempeinnsats fra våre ansatte, positive lærere, nysgjerrige og positive ungdommer har dette blitt innholdsrike og spennende dager for alle, sier Liv Mona Arntzen i Kuldeteknisk. Hun avslutter med å fortelle at alle lærere og inspektører har vært positive og engasjerte. 
- Våre ansatte har blitt tatt veldig godt i mot. Dette anbefales på det sterkeste til andre bedrifter, og skal definitivt gjentas fra vår side. Vi vil rette en spesiell takk for god oppbakking av Odd Isaksen som er hovedlærer i kuldefaget på Ishavsbyen videregående skole Ramberg, og det samme til Rune Sørensen ved Opplæringskontoret for Verkstedtekniske- og Matfag.