Standardisering med vekt på hydrokarboner som fremtidens kuldemedium

Internasjonal, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Stig Rath og Niccolò Costantini, Policy Officer - Ozone layer protection and fluorinated gases fra European Commission, Directorate-General for Climate Action i munter samtale om utfordringene med å fase inn klimavennlige kuldemedier.

Den europeiske standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG 12 "Flammable Refrigerants Standardization Request" møttes nylig i Milano for å arbeide med fjorårets mandat fra EU kommisjonen om å tilpasse dagens kuldestandarder til brannfarlige kuldemedier.

Komitéen, som totalt består av 60 eksperter fra hele Europa, har strukturert arbeidet i syv arbeidsgrupper fordelt på risikoanalyse, kommersiell-, transport-, og industri-kjøling, klimaanlegg og varmepumper, vannkjøleaggregat, og mobile klimaanlegg. I tillegg til de 39 ekspertene som deltok på møtet i Milano, var også Niccolò Costantini fra EU-kommisjonen tilstede for å observere hvordan arbeidet går.

Costantini la spesielt vekt på at oppdragsbrevet fra EU kommisjonen hadde som mål å redusere bruk og forbruk av HFK og derved bidraget til global oppvarming ved å fremme alternativ klimavennlig teknologi, herunder brannfarlige kuldemedier, og da spesielt hydrokarboner. EU kommisjonen ber om at standardiseringsarbeidet resulterer i tekniske spesifikasjoner for bruk av og installasjoner med brannfarlige kuldemedier, og da spesielt de som er klassifisert som A3 (hydrokarboner).

Etter planen skal standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG 12 være endelig ferdig med sitt utkast til revisjon av kuldestandardene i februar 2020. Utkastet vil så bli sendt på høring til de europeiske standardiseringsorganisasjonene, før CEN og CENELEC ett år senere så oversender sin sluttrapport til EU kommisjonen. 

Costantini sa at standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG 12 sitt arbeid med endringer i kuldestandardene, kan på EU nivå bidra til å øke harmoniseringen av krav til installasjon og drift av kulde-/klima-anlegg og varmepumper.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: