VKE

Innhold

Får ut de verste kuldemediene

Kulde, Klima og miljø

Publisert

Foto: Carrier illustrasjonsfoto

Bevisst satsing på å bygge om kundenes kuldeanlegg til mer miljøvennlige medier gjorde at Carrier Refrigeration Norway ble blant de beste til å returnere HFK i fjor.

I anlegg hvor det er risiko for lekkasjer er det mye bedre å gå over til mer miljøvennlige medier med lavere avgifter.

John Richard Gundhus, ettermarkedssjef Carrier Refrigeration Norway AS

Dagligvarebransjen er på full fart over til CO2 som kuldemedium, og mesteparten av Carriers HFK-retur stammer herfra.
– Vi har høy aktivitet med å bygge om til CO2-anlegg hos våre kunder, eller konvertere til R448A/R452A (R452A luftkjølte fryseanlegg) i påvente av at de skal bygge om til CO2 i fremtiden, forteller ettermarkedssjef John Richard Gundhus. Han mener R448A er et greit mellomtrinn siden miljøbelastningen fra R448A er om lag en tredel av belastningen til R404A. I fjor returnerte Carrier over fire tonn R404A og R507A fra anlegg konvertert til R448A.

Returnerer alt av brukte medier
Også i anlegg hvor det er risiko for lekkasjer, mener Gundhus det er mye bedre å gå over til mer miljøvennlige medier med lavere avgifter.
– Vi har frontet dette i stedet for å tvinge brukte medier over i andre anlegg. Jeg ser ikke noe lurt i å ta vare på medier fra anlegg som konverteres, understreker han. Når Carrier konverterer anlegg med R404A og R507A, går alt av resterende kuldemedier korteste veien til Stiftelsen Returgass for nedbryting.

Utfasing går raskere enn ventet
I tillegg har Carrier returnert en god del HFK fra anlegg som konverteres direkte til CO2, som har minimal klimabelastning, er mer energieffektiv og har lavere avgifter.
– Dessuten er de skadelige mediene vi konverterer borte snart ikke tilgjengelige lenger, poengterer Gundhus. Flere store europeiske produsenter har sluttet å levere medier som R404A. Da øker prisene, og sammen med særavgifter setter det fart på utfasing.
– Tidligere har det vært snakk om 2020 og 2022, men utfasingen går raskere – i hvert fall av de mest skadelige kuldemediene. Konvertering til R448 er et steg på veien.
– I løpet av fem til sju år regner vi med at størstedelen av dagligvarehandelen har gått over til CO2 som kuldemedium, sier Gundhus.

Smart konvertering
Carrier Refrigeration Norway er medlem i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.
– Våre medlemmer jobber med å hindre utslipp av HFK-gass, og Carrier har en foroverlent innstilling som er veldig nyttig for kundene deres, sier Stig Rath, fagdirektør kulde i VKE.
I revidert F-gass-forordning blir R404A forbudt i nye anlegg i EU fra 2020. Norge har forpliktet seg til nedfasing gjennom Montreal-protokollen. Rath poengterer at uansett hvilke nedfasingskrav vi får i Norge, er vi handelsmessig så tett forbundet med EU at miljøkravene der også påvirker oss.
– Det aller meste av kuldemedier importeres fra EU. Og der økte prisen på R404A med 1 000 prosent i 2017. Derfor er det opplagt fornuftig å konvertere anlegg til mer miljøvennlige medier slik Carrier anbefaler, sier Rath. VKE er fornøyd med at regjeringen vil se på flere tiltak slik at alle blir like dyktige som Carrier Refrigeration til å konvertere anlegg, samle opp og returnere brukt HFK-gass.