VKE

Innhold

Venter avklaring om sertifisering

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

Blir det lovpålagt å sertifisere kuldemontører og prosjektledere? Det blir klart de nærmeste ukene.

Omleggingen til klimavennlige kuldemedier kan bety at DSB vil stille krav om obligatorisk sertifisering for kuldemontører og prosjektledere.
– I de kommende ukene vil det bli klart om DSB vil stille krav til at kuldemontører og prosjektledere må gjennomgå en obligatorisk sertifisering for å få lov å jobbe med kuldeanlegg og varmepumper, forteller Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE.

Større risiko med klimavennlige medier
Bakgrunnen for å vurdere krav om obligatorisk sertifisering, er omleggingen til klimavennlige kuldemedier som propan, ammoniakk og CO2.
– Alle disse innebærer større risiko for at publikum utsettes for farlige ulykker ved ukyndig prosjektering eller håndtering, enn med de gamle HFK-ene, poengterer Rath.

Ønsker konkrete krav
VKE har lenge arbeidet for at konkrete kompetansekrav skal stilles i forskriften om håndtering av farlig stoff.
– En slik forskriftsendring vil sikre at bransjens utøvere oppdaterer seg, slik at publikum kan være trygge på at kuldeanlegg og varmepumper med klimavennlige kuldemedier også er sikre, mener Rath.