Ventilasjonsteknikkfaget blir nytt lærefag fra 2020

Foto: Kunnskapsdepartementet.

VKE har i flere år jobbet tett med medlemsbedriftene, faglærere og utdanningsmyndighetene for å få etablert ventilasjonstekniker som et eget lærefag i den videregående skolen.

Mandag 5. mars la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem den nye strukturen for yrkesfagutdanningen som skal gjelde fra 2020.

– Dette blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006, og et steg i riktig retning. Endelig ser vi resultatet av lang innsats fra flere ildsjeler i bransjen. VKE vil rette en spesiell takk til dem som har bidratt til at ventilasjonstekniker nå kommer inn som et eget lærefag. Nå starter arbeidet med å utarbeide læreplaner og kompetansemål for ventilasjonsteknikerfaget. VKE er med, understreker Thor Lexow.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: