VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Workshop: Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Workshop: Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pekes på uheldig kontraktbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Dette gir bransjen dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater.

18. september 2018,

Quality Hotel Saga, Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pekes på uheldig kontraktbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Dette gir bransjen dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater.

Med dette som bakgrunn inviterer BNL-familien og Nelfo næringen til workshop om temaet. Dette er den første av i alt 4 workshops, og deltagerne vil være total- og underentreprenører. Byggherrer og rådgivere kobles på senere.

Program

  • Velkommen Stein Windfeldt, EBA og Nelfo
  • Byggenæringens samfunnsrolle - "Vi bygger landet". Tore Strandskog, Nelfo
  • Erfaringer fra næringen – om utfordringene og bedriftenes tilbakemeldinger oppsummert fra spørreundersøkelsene. Hvilke typiske utfordringer opplever aktørene i næringen? Vigdis Sværen, Nelfo
  • Kontraktens betydning – overordnet om kontrakt, roller og ansvar og hvor konfliktområdene typisk oppstår. Jan Olaf Dukan, EBA
  • Gruppearbeid; presentasjon av oppgaven i plenum, og diskusjon i grupper. Adressere prioriterte utfordringer og forslag til løsning. Stein Windfeldt/ Alle
  • Plenum, - gjennomgang av besvarelser og innsamling av skriftlig innspill fra gruppene. Stein Windfeldt/ Alle
  • Oppsummering og avslutning – veien videre