VKE

Innhold

Arbeidet med yrkesutdanningen og ny tilbudsstruktur

Fagutdanning og sertifisering

Publisert

Henning Friis (Luftkvalitet AS), Jørgen Haaland (Haaland Klima AS) og Sturla Ingebrigtsen (TROX Auranor AS) diskuterer innholdet i fagprøven.

Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner er i gang. VKE arbeider spesielt med Kulde- og varmepumpemontørfaget og det nye Ventilasjonsteknikkfaget. Læreplanene vil først være klare for elevene høsten 2020.

VKE har spilt inn dyktige fagpersoner fra VKEs medlemsbedrifter i læreplangrupper for Kulde- og varmepumpemontørfaget og det nye Ventilasjonsteknikkfaget. Det er blitt spilt inn medlemmer på alle trinnene Vg1, Vg2 og Vg3.

Høsten 2018 vil læreplangrupper i Vg1, Vg2 og Vg3 formelt bli oppnevnt av Utdanningsdirektoratet. I midten av oktober vil det bli oppstartssamling for læreplanarbeid i læreplangruppene Vg1.

  • 1. mars 2019 er det oppstartssamling for læreplanarbeid i læreplangruppene Vg2 og Vg3.
  • 1. juni 2019 er det frist for siste utkast til læreplan fra læreplangruppene Vg1.
  • 15. september 2019 starter høringen av læreplanene Vg1
  • 1. oktober 2019 er frist for siste utkast til læreplan fra lære plangruppene Vg2 og Vg3.
  • 15. desember 2019 høringsfrist for læreplaner Vg1 og start på høring av læreplanene Vg2 og Vg3
  • 1. februar 2020 er siste frist for fastsetting av læreplaner Vg1
  • 15. mars 2020 er frist for høring av læreplaner Vg2 og Vg3
  • 1. august 2020 er siste frist for fastsetting av læreplaner Vg 2 og Vg3.

Høsten 2020 er alt klart til oppstart av nytt Vg1 og påfølgende Vg2 høsten 2021 og Vg3 høsten 2022.

Parallelt med dette arbeider VKE med en praksiskandidatordning etter §3-5 i opplæringsloven slik at de med lang og relevant praksis kan gå opp som privatist og ta fagbrev som ventilasjonstekniker. VKE vil holde medlemmene informert om utviklingen av ordningen og når tilbudet kan starte.