VKE

Innhold

Forventer stabilt inneklimamarked mot 2021

Tall og fakta, Ventilasjon, Kulde, Energi

Publisert

VKE markedsrapport er sendt ut til medlemsbedriftene.

Inneklimamarkedet forventes å ha en omsetning på om lag 12,6 milliarder kroner i 2019, ned 0,2 % fra i fjor.

Det framgår av VKE Markedsrapport for inneklimamarkedet, som utgis hver vår og høst. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS og sendes til VKEs medlemsbedrifter. Inneklimamarkedet defineres her som markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde- eller varmepumpe-anlegg, inkludert automatikk og produkter.
– Etter sterk vekst i 2017 og 2018 ser det ut til at markedet går svakt tilbake i 2019 med en nedgang på 0,2 %, oppsummerer rapporten.

12,6 milliarder i år
Inneklimamarkedet forventes å nå en omsetning på om lag 12,6 milliarder kroner i 2019. I tillegg omsettes det i størrelsesorden et par milliarder kroner innen dagligvarekjøling og prosesskjøling i industrien. I 2018 ble det utført klimaarbeider tilknyttet bygg for om lag 12,6 milliarder kroner, det vil si 6,4 % økning fra året før målt i faste priser.

Hovedsakelig knyttet til yrkesbygg
Markedet for inneklimaarbeider ventes å holde seg relativt stabilt i prognoseperioden 2019-21 slik at aktivitetsnivået i 2021 trolig vil ligge om lag 1 % over nivået i 2018. Omtrent ¾ av inneklimaarbeidene er tilknyttet yrkesbygg i forbindelse med både oppføring av nye bygg og renovering og vedlikeholdsarbeider.