VKE

Innhold

Enova gir støtte til kjøp av elvarebil

Næringspolitikk, Klima og miljø

Publisert

Illustrasjonsbilde: Enova SF

VKE har sammen med flere andre bransjeforeninger i BNL hatt møte med Enova om ny støtteordning for kjøp av elektrisk varebil. Nå ser vi at tilbudet realiserer seg. I august åpner Enova en rask og enkel støtteordning hvor du får klimarabatt på kjøp av elektrisk varebil.

Dersom firma ditt vurderer å kjøpe elvarebil så kan dette tilskuddet være utløsende for god økonomi og miljøvennlig transport. Det er viktig å være klar at man må søke om støtte før man bestiller bilen.

– Enovas nye tilskuddsordning til elektriske varebiler vil bidra til å øke andel elektriske blant VKEs medlemsbedrifter, tror Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. – Dette er også et godt tiltak for å bedre lokal luftkvaliteten ved å kutte NOx-utslipp og svevestøv fra eksos.

Detaljene i støttetilbudet er ennå ikke klare, men Enova opplyser om følgende:

 • Du må søke Enova om støtte før du bestiller bilen
 • Det blir så enkelt å søke at du i prinsippet kan søke om å få innvilget støtten mens du er hos bilforhandleren
 • Firma som er registrert i norsk foretaksregister kan søke
 • Den som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret er den som må søke
 • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen
 • Du vet hva du kan få i støtte før du søker fordi det blir standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse. Enova vil trappe ned støttesatsene over tid.

Støttetilbudet for innkjøp av elvarebiler er en del av Nullutslippsfondet, et fond fra Enova for effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Fondet åpner i løpet av august 2019.

Du kan lese mer om støttetilbudet til elektriske varebiler her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.