Hvem bør velges til VKEs styre?

Publisert

John Georg Storvik leder valgkomiteen i VKE som skal fremme forslag til tillitsvalgte i VKEs styre. Foto: Avisen Hadeland

VKE er kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsbransjens viktigste talerør og pådriver. Som bransjeforening for 223 medlemsbedrifter over hele landet, jobber vi for bransjens rammebetingelse, utdanning, rekruttering og kompetanse. Ønsker du eller kjenner du noen som bør stille til valg i VKEs styret?

VKE er en bransjeforening i Byggenæringens landsforening (BNL) og tilsluttet NHO. VKE er representert i de styrende/tillitsvalgte organer i BNL. På årsmøtet 4. mai 2023 skal nye personer velges til styret.

Flere på valg
I tillegg til valg av styreleder er fem styremedlemmer og ett varamedlem på valg.

Valgkomiteen ønsker innspill på gode kandidater som kan være tillitsvalgte. Det er viktig for foreningen at styret speiler vår medlemsmasse knyttet til kjønn, geografi og type bedrift.

– Det er viktig for VKEs arbeid at vi har et aktivt styre sier John Georg Storvik som leder valgkomiteen. Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Tor Brekke, Erlend Klæboe og John Richard Gundhus.

Kandidatforslag sendes til valgkomiteens leder john-georg.storvik@troxgroup.com.

Dagens styre
Styreleder velges særskilt og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.

Styret består i dag av:

 • Styreleder: Knut Skogstad (Flexit AS)
 • Nestleder: Jens Petter Burud (Caverion AS)
 • Henning Friis (Luftkvalitet AS)
 • Pål Haukeland (Therma Bergen AS)
 • Roy Holmen (Arctic Kulde AS)
 • Bjørn-Osvald Skandsen (Systemair AS)
 • Leif Øie (GK Norge AS)
 • Vara: Jarle Holstad (Johnson Controls Norway AS)

Om VKE
VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi samler bedrifter som driver innen ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknisk virksomhet i Norge. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). VKE har 223 medlemmer med til sammen 3 300 ansatte og en årlig omsetning på 11,2 milliarder kroner. VKE er den ledende bransjeorganisasjonen til støtte for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi.

VKE jobber for medlemmenes rammevilkår, utdanning og kompetanse og fungerer som et bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. Foreningen er et talerør for medlemmene, og samtidig en respektert partner og bidragsyter inn i en bærekraftig fremtid. Sammen står bransjen sterkere enn enkeltvis.

Flere nyheter

 1. Seminar: Ombruk i VVS-bransjen

  Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS-bransjen!

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: