VKE

Innhold

Advokatforsikring for entreprenørbedrifter

VKE er opptatt av at våre medlemmer ikke skal ta unødig økonomisk risiko i prosjekter. Gjennom å tilby en unik advokatforsikring, skreddersydd for våre entreprenørbedrifter, ønsker VKE å bidra til at medlemmene slipper å betale timepris, enten du bare søker råd, eller trenger advokathjelp i domstolene.

Advokatforsikring for entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte er en eksklusiv medlemsfordel. Forsikringen dekker rettsområdene entrepriserett og kontraktsrett. Forsikringen gir deg følgende dekning:

  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter
  • Advokathjelp gjennom hele saken, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, og om nødvendig til prosessen er avgjort i domstolene.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Forsikringen gjelder kun entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte registrert på hovedorganisasjonsnummeret inkludert underenheter i Brønnøysundregistrene.
Avtalen er kollektiv med reservasjonsrett. Forsikringspremien betales av det enkelte medlem som faktureres årlig av VKEs Servicekontor i januar. Se brosjyren for priser og mer informasjon og fullstendige forsikringsvilkår på help.no/vke.

VKE Help Advokatforsikring_brosjyre WEB.pdf