Advokatforsikring for entreprenørbedrifter

Som medlem i VKE har du tilbud om markedets beste advokatforsikring, skreddersydd for våre entreprenørbedrifter. Med forsikringen slipper du å betale timepris, enten du bare søker juridisk rådgivning, eller trenger advokathjelp.

Advokatforsikring for entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte er en eksklusiv medlemsfordel. Forsikringen dekker rettsområdene entrepriserett og kontraktsrett. Forsikringen gir deg følgende dekning:

  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter
  • Advokathjelp gjennom hele saken, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, og om nødvendig til prosessen er avgjort i domstolene.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Forsikringen gjelder kun entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte registrert på hovedorganisasjonsnummeret inkludert underenheter i Brønnøysundregistrene.
Avtalen er kollektiv med reservasjonsrett. Forsikringspremien betales av det enkelte medlem som faktureres årlig av VKEs Servicekontor i januar. 

Forsikringspremien for 2024 er som følger:
1 - 20 ansatte: kr. 9 200
21 - 30 ansatte: kr. 13 800
31 - 40 ansatte: kr. 18 901
41 - 50 ansatte: kr. 27 000

Kontakt VKE for mer informasjon og fullstendige forsikringsvilkår på help.no/vke.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: