Advokattjenester

VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

Grette tilbyr VKEs medlemsbedrifter juridisk bistand særlig innenfor kontrakts-, avtale og entrepriserett, men også innenfor offentlige anskaffelser og de aller fleste forretningsjuridiske områder som tvisteløsning og prosedyre, restrukturering og insolvens (hos medkontrahenter), skatt og avgift, selskapsrett/M&A, personvern/GDPR/IKT, offshore og industri, eiendom og eiendomsutvikling, næringsleie, compliance mv.

Oppdrag på vegne av VKEs medlemsbedrifter
Rammeavtalen gir VKEs medlemmer en sterkt rabattert pris. Avrop etter rammeavtalen gjøres ved inngåelse av oppdragsavtale med den som i den enkelte medlemsbedrift er bemyndiget til å bestille advokattjenester på vegne av medlemsbedriften. Medlemsbedrifter har rett til de timepriser og vilkår som følger av rammeavtalen. Nærmere detaljer for oppdraget inntas i oppdragsavtale med den enkelte medlemsbedrift.

Gjennom avtalen får medlemsbedriftene også en svært gunstig pris på hel- eller halvdags seminarer og kurs innenfor relevante og aktuelle temaer. 

Om Advokatfirmaet Grette
Grette består av over 100 advokater som til sammen dekker alle sentrale forretningsjuridiske områder. Firmaet har bred erfaring med å håndtere juridiske spørsmål knyttet til tekniske entrepriser og leveransekontrakter, og bistår i alle faser av prosjekter – fra kontraktsutforming og forhandlinger, til tvisteløsning og prosedyre. 

Logg inn på VKEs medlemssider for å se prisoversikt.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: