Kurs og tjenester innen sertifisering og kontroll

Som medlem i VKE får du rabatter på åpne kurs, bedriftsinterne kurs og tjenester innen sertifisering og teknisk kontroll.

Rabatt på kurs
Alle medlemmer av VKE får 10 % rabatt alle åpne og en rekke bedriftsinterne kurs hos Kiwa.

En oversikt over åpne kurs kan man finne her:
https://www.kiwa.com/no/no/kurs/

Kiwa gir også rabatt på følgende bedriftsinterne kurs:

 • Kurs i hardlodding iht. NS-EN ISO 13585:2012
 • Kurs i varme arbeider
 • FROSIO – opplæring og sertifisering innen overflatebehandling
 • Sveising
 • NDT – ikke-destruktiv testing og inspeksjon
 • IWS, IWI-B/S og IWI-C IWS – internasjonal sveisekoordinator
 • Gass og gassmåling
 • HMS og risiko
 • Kjemikaliehåndtering
 • Kurs innen FG-godkjenning (FG-750 og FG-900)
 • Trykkluftflasker
 • Drikkevann
 • Bærekraft
 • LEAN – forbedringsprosesser i bedrifter
 • Kvalitetsledelse
 • Miljøledelse
 • Praktisk ledelse

Kursporteføljen varier fra e-læring og online til klasserom. Lokasjonen vil variere deretter.  De åpne kursene gjennomføres i Kiwas kurslokaler på oppsatte datoer gitt på Kiwas hjemmeside. Ekstra datoer som passer for Kiwa og Kunden kan settes opp ved behov. Kursene gjennomføres i normal arbeidstid tilpasset flytider, for eksempel kl 09.00 – 16.00. Vi benytter fagfolk med spisskompetanse og lang erfaring som kursinstruktører. Ansvarlig kursholder vil avtales i forkant av hvert kurs.

Påmelding til åpne kurs gjøres til eller på Kiwas hjemmesider.

Kontaktperson for bedriftsinterne kurs er:
Ivar Leikang
+47 960 42 222

Sertifisering og teknisk kontrollorgan
Kiwa tilbyr 5 % rabatt på sertifisering og tjenester som teknisk kontrollorgan. Kiwa er akkreditert som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr (PED) og utfører tredjepartskontoll iht. §9 i Forskrift om håndtering av farlig stoff.

Kiwa kan også sertifisere følgende ledelsessystemer:

 • ISO 9001 – Sertifisering av kvalitetssystem
 • ISO 45001 – Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø
 • ISO 14001 – Sertifisering av ledelsessystem for miljø
 • ISO 50001 – Sertifisering av styringssystem for energiledelse
 • ISO 37001 – Sertifisering av ledelsessystem for antikorrupsjon
 • ISO 39001 – Sertifisering av styringssystem for trafikksikkerhet
 • ISO 27001 – Sertifisering av informasjonssikkerhet

Tilbud fås fra Kiwa ved å ta kontakt med:
Sertifisering
Renate Tengesdal Kraft
+47 922 96 750

Teknisk kontrollorgan (PED)
Jan Erik Johansen
+47 485 08 810

Tredjepartskontoll farlig stoff
Vidar Stavik
+47 980 26 316

Kalibrering- og laboratorietjenester
Kiwa har flere laboratorier i Norge for kalibrering, materialer og miljøtesting.
De utfører kalibrering av både elektrisk/elektronisk måleutstyr og mekanisk utstyr. Pristilbud for dette gis etter mottak av utstyrsliste.
Kiwa leverer også laboratorietester for blant annet:

 • Kulde/varme
 • Fukt
 • Salt
 • Trykk
 • Vibrasjoner
 • Fall
 • Skadeanalyse
 • Mekanisk testing av sveiseprøver (WPQ/WPQR)
 • Materialverifikasjon
 • Utmattingstester
 • Testing av plast og kompositt

Kontaktperson for disse tjenestene er:
Marius Clausen
+47 932 80 044

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: