VKE Integrator

Foto: Håndverksdata.

VKE Integrator er et bransjetilpasset system for internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Medlemmer av VKE får tilgang på systemet til en fordelaktig pris. Avtalen med Håndverksdata inkluderer også rabatter på forretningssystemet Éntre Office og andre tjenester.

Produkter og tjenester fra Håndverksdata

VKE Integrator

VKE Integrator er et bransjetilpasset system for internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Systemet er utviklet i samarbeid mellom VKE og Håndverksdata.

Systemet dekker rutiner og sjekklister blant annet innen følgende områder:

 • Internkontrollforskriften
 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Arbeid i høyden
 • Varme arbeider
 • F-gass-forordningen

Systemet vil bli kontinuerlig forbedret og beriket basert på tilbakemelding fra brukere og utvikling i lovverk og standarder.

Systemet er nettbasert og betjenes gjennom nettleseren. De som skal bruke systemet ute i felt har tilgang gjennom Håndverksdatas app Integrator (tilgjengelig både for Android og iOS).

Pris og lisens

VKE integrator tilbys medlemmer av VKE som en abonnementsbasert tjeneste. Avtalen inngås mellom bedriften og Håndverksdata. Lisens skal kun betales for administrative brukere som skal ha tilgang til det nettbaserte verktøyet. Bruk av appen er kostnadsfri.

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE rabatt Medlemspris
1. bruker 10 900,- pr. år 15 % 9 265,- pr. år
2. bruker 5 450,- pr. år 15 % 4 632,- pr. år
Flere (pris pr. bruker) 2 725,- pr. år 15 % 2 317,- pr. år
Oppstart* 9 900,- 15 % 8 415,-
App Gratis   Gratis
Årlig revisjon Se egne priser    

* Engangssum som dekker oppsett av konto, samt opplæring i bruk av system. 

 

Årlig systemrevisjon

Bedriften kan få hjelp av Håndverksdata til å ivareta den årlige systemrevisjonen.
Oppgavene som utføres er blant annet:

 • Oppdatering og definering av foretakets virksomhetsområder
 • Gjennomgang av eksisterende innhold i systemet
 • Korrigering av innhold der dette er nødvendig
 • HMS-kartlegging ved behov for dette
 • Bistand rundt ny eller eksisterende handlingsplan
 • Gå igjennom lover og forskrifter som berører din bedrift
 • Oppdatere risikobildet i bedriften
 • Endringer, utarbeidelse, oppdatering av org. plan/kart
 • Legge til og redigere KS-rutiner
 • Utarbeidelse av revisjonserklæring

Øvrig info om tjenesten

 • For alle virksomheter er det et lovpålagt krav til å regelmessig gjennomføre revisjon
 • Internkontrollforskriften regulerer kravet
 • For en god revisjon, kreves det et positivt samspill med deg som kunde

Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med revisjonen

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE rabatt Medlemspris
1-9 ansatte 7 500,- pr. år 15 % 6 375,- pr. år
10-19 ansatte 8 500,- pr. år 15 % 7 225,- pr. år
20+ ansatte På forespørsel    

*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon)

Entré Office

Entré Office er det enkle, skybaserte forretningssystemet for håndverkeren. Entré Office er platformuavhengig, og egner seg perfekt for mobile arbeidstakere, som ventilasjons-, varmepumpe- og kuldeteknikere.

Entré Office er integrert med VKE Integrator slik at man sømløst kan oppdatere prosjekter og kundeinformasjon mellom systemene.

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE Rabatt Medlemspris
Bruker 399,- pr. mnd 25 % 299,- pr. mnd
Lærling 199,- pr. mnd 25 % 149,- pr. mnd
Oppstart 10 000,- 25 % 7 500,-
Regnskapskobling 3 000,-   3 000,-
250,- pr. mnd   250,- pr. mnd
Support     Gratis e-post og telefonsupport

Bistand sentral godkjenning

Håndverksdata kan bistå med din søknad om sentral godkjenning.

Håndverksdata følger opp prosessen og utarbeider søknaden (både ny søknad og fornyelse), helt til innlevering til DiBK (direktoratet for byggkvalitet).

Om dere ønsker at Håndverksdata skal ivareta utarbeidelse av søknad for fornyelse eller ny søknad om Sentral godkjenning, utføres blant annet:

 • Komplett utarbeidelse av søknad (selvfølgelig i samspill med kunde)
 • Håndverksdata identifiserer nødvendig kompetanse for ønsket godkjenningsområde
 • Håndverksdata identifiserer nødvendig erfaring (referanseprosjekter) for ønsket godkjenningsområde 

Øvrig informasjon om tjenesten

 • Sentral godkjenning utstedes for tre år om gangen
 • Ordningen om Sentral godkjenning forvaltes av DiBK
 • For en god søknad, kreves det et positivt samspill mellom kunde og Håndverksdata
 • Håndverksdata initierer alle oppgaver I forbindelse med utarbeidelse av søknaden

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE Rabatt Medlemspris
Tiltaksklasse 1 6 500,- 15 % 5 525,-
Tiltaksklasse 2 7 000,- 15 % 5 950,-
20+ ansatte På forespørsel    

*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).

Sertifisering - Miljøfyrtårn

Håndverksdata kan bistå bedriften med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Å være Miljøfyrtårnsertifisert, betyr at bedriften tar sitt miljømessige samfunnsansvar på alvor og i tillegg er det et vesentlig konkurransefortrinn i anbudsprosesser.

Om dere ønsker at Håndverksdata skal ivareta søknaden til Miljøfyrtårn-stiftelsen, utføres blant annet:

 • Miljøkartlegging av deres virksomhet
 • Revisjon av allerede eksisterende rutiner
 • Utarbeidelse av forslag til manglende rutiner
 • Gjennomgang av tidligere gjennomførte tiltak
 • Gjennomgang av potensielle tiltak
 • Utarbeidelse av komplett søknad
 • Med mer

Øvrig info om tjenesten

 • For en god søknad, kreves det et positivt samspill med deg som kunde
 • Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med søknaden

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE Rabatt Medlemspris
1-9 ansatte 30 750,- 15 % 26 138,-
10-19 ansatte 32 750,- 15 % 27 838,-
20+ ansatte På forespørsel    

*I tillegg tilkommer serviceavgift til Miljøfyrtårn-stiftelsen, samt avgift for nødvendig vedlikehold av dokumentasjon (disse punktene spesifiseres konkret i alle tilbud).
*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 6 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: