VKE

Innhold

Årlig systemrevisjon

Bedriften kan få hjelp av Håndverksdata til å ivareta den årlige systemrevisjonen.
Oppgavene som utføres er blant annet:

 • Oppdatering og definering av foretakets virksomhetsområder
 • Gjennomgang av eksisterende innhold i systemet
 • Korrigering av innhold der dette er nødvendig
 • HMS-kartlegging ved behov for dette
 • Bistand rundt ny eller eksisterende handlingsplan
 • Gå igjennom lover og forskrifter som berører din bedrift
 • Oppdatere risikobildet i bedriften
 • Endringer, utarbeidelse, oppdatering av org. plan/kart
 • Legge til og redigere KS-rutiner
 • Utarbeidelse av revisjonserklæring

Øvrig info om tjenesten

 • For alle virksomheter er det et lovpålagt krav til å regelmessig gjennomføre revisjon
 • Internkontrollforskriften regulerer kravet
 • For en god revisjon, kreves det et positivt samspill med deg som kunde

Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med revisjonen

Priser pr. 15.4.2021, eks.mva.

  Ordinær pris VKE rabatt Medlemspris
1-9 ansatte 7 500,- pr. år 15 % 6 375,- pr. år
10-19 ansatte 8 500,- pr. år 15 % 7 225,- pr. år
20+ ansatte På forespørsel    

*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon)