Opplæring i f-gass

Det er ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Her finner du informasjon som hjelper deg på veien til å bli sertifisert, både for personer og bedrifter.

Fire kategorier – I, II, III og IV
Man kan ta f-gass-sertifikat i fire ulike kategorier. For VKE-medlemmer er det kategori I, arbeid på anlegg med mer enn 3 kg HFK-fylling, eller kategori II, arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg HFK-fylling, som er mest aktuelt.

Opplæring og eksamen
Opplæringen for f-gass-sertifisering består av en teoretisk og praktisk del, og kan foregå som selvstudium eller hos en kursholder. Noen eksamenssentre tilbyr forkurs i teoretisk og praktisk øving av de temaene som man blir testet på. Personlig f-gass-sertifikat oppnås ved å bestå den teoretiske og praktiske eksamen ved et eksamenssenter (se oversikt www.returgass.no). Det kreves minst 70 % riktige svar for å bestå. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

For deg som skal f-gass-sertifiseres for første gang
Du må være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen. Det stilles ingen krav om formell kompetanse eller forutgående kurs. Av hensyn til egen og andres sikkerhet, anbefales f-gasskurs for de som ikke føler seg trygge på teori og praksis. Sertifiseringen betstår av en teoretisk og praktisk eksamen og foregår ved at kandidaten må svare på et bestemt antall teorispørsmål og deretter utføre praktiske oppgaver på et kulde- eller varmepumpeanlegg. Spørsmålene og de praktiske oppgavene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen. 

For deg som skal fornye f-gass-sertifikatet (resertifisering)
Alle som har sertifikater som er eldre enn 5 år må fornye dette. Resertifiseringen er en teoretisk eksamen og foregår på den måten at kandidaten i løpet av en angitt tid må svare på et bestemt antall teorispørsmål. Spørsmålene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen. Mange kurs/eksamenssentrene vil kunne tilby noen timers oppfriskningskurs i forkant av resertifiseringseksamen.

Bedriftssertifisering
Foretak som utfører installasjon, vedlikehold og reparasjon av stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg skal være sertifisert. Sertifikatet for bedrifter har en gyldighet på 5 år. Isovator gir nærmere informasjon om hva som kreves for å sertifisere bedriften.

  • Espen Rønning
  • Fagsjef

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: