FL-VA/VVS/KULDE 2020

Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen er utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi og avløser FL- VA/VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.