FL-VA/VVS/KULDE 2020 (TILBAKETRUKKET)

FL-VA/VVS/KULDE 2020 er trukket tilbake i forbindelse med at ny utgave er under revisjon. Betingelsene er trukket tilbake pga. mulig konflikt med Konkurranseloven og at Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har opphørt å eksistere gjennom at rørgrossistene nå er organisert i Virke Teknisk Handel. Den avtalte timeprisen i punkt 13.2 for direkte utskiftningskostnader som Kjøper har til utbedring av en mangel utgår med umiddelbar virkning. Det samme gjelder punkt 14 avsnitt 7 og 8 om «Returgebyr».

Last ned

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: