FL-VA/VVS/KULDE 2023

FL-VA/VVS/Kulde 2023 er utarbeidet av representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. Den nye avtalen avløser FL-VA/VVS/Kulde 2020 som ble trukket tilbake i oktober 2022.

FL-VA/VVS/Kulde 2023 kan lastes ned med to forskjellige forsider. Det er lagt inn ett hvitt felt i denne ene utgaven av betingelsene hver bedrift har mulighet til å legge inn egen logo.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: