VKE utarbeider veiledninger til bransjen innenfor aktuelle problemstillinger

VKE VEILEDNING 1/2021
Veiledning om når det er krav til hardloddesertifikat ved lodding på komponenter i
kuldeanlegg og varmepumper.
VKE Veiledning nr 1-2021 Krav om hardloddesertifikat.pdf

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: