Norsk Standard

Nasjonale og europeiske standarder legger føringene for hvordan prosjekter i vår bransje skal løses. Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard (NS). VKE deltar i standardiseringsarbeidet og er med å legge retningslinjene for hvilke standarder som blir gjeldende.

Standarder er viktig i forhold til bedriftenes konkurranseevne, produktutvikling og markedsadgang. Samtidig bidrar de til å sikre at viktige samfunnsmessige krav blir ivaretatt. Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard, både standarder utarbeidet i Norge, i Europa (CEN) og internasjonalt (ISO).

Europeiske standarder
Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk Standard i dag har ca. 95 prosent europeisk opphav.

Internasjonale standarder
Internasjonale ISO-standarder utgis som Norsk Standard ut fra en faglig og behovsmessig vurdering. Norge er ikke forpliktet til å fastsette ISO-standarder som Norsk Standard. Med økt globalisering øker interessen for standardisering i mange land. Standardisering blir sett på som et strategisk virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling, for å gjennomføre myndighetenes politikk, for å ivareta forbruker- og arbeidstakerinteresser, og for å sørge for teknologispredning i forlengelsen av satsingen på økt forskning og innovasjon.

VKE påvirker standardene
VKE representerer bransjen overfor norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Deltakelse i relevante standardiseringsaktiviteter gir gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge. VKE koordinerer bransjens resurser og kompetanse, slik at de benyttes mest mulig effektivt i et målrettet arbeid med Norske Standarder.

Standarder på høring
Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Standard Norge har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder. Klikk på denne lenken: Standarder på høring.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: