Standarder for ventilasjon

Publisert

Det er ikke alltid lett å finne hvilke standarder som er relevant for virksomheten. For å gjøre det litt enklere å få oversikt så har VKE satt sammen lister over de mest relevante standardene. Listene blir oppdatert jevnlig.

Bygningers energibehov

NS 3031:2014
Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data

SN-NSPEK 3031:2023
Bygningers energiytelse – Beregning av energibehov og energiforsyning

Brannventilasjon og -tiltak

NS-EN 12101-3:2015
Brannventilasjonssystemer – Del 3: Spesifikasjon for mekaniske brannventilasjonsanlegg (vifter)

NS-EN 12101-6:2022
Brannventilasjonssystemer – Del 6: Spesifikasjon for differansetrykksystemer – Byggesett

NS-EN 12101-7:2011
Brannventilasjonssystemer – Del 7: Røykkanalseksjoner

NS-EN 12101-8:2011
Brannventilasjonssystemer – Del 8: Spjeld for røykkontroll

NS-EN 12101-13:2022
Brannventilasjonssystemer – Del 13: Differansetrykksystemer (PDS) – Utforming og beregningsmetoder, installasjon, godkjenningsprøving, rutineprøving og vedlikehold

NS-EN 15423:2008
Ventilasjon i bygninger – Branntiltak for luftfordelingsystemer i bygninger

NS-EN 15650:2010
Ventilasjon i bygninger – Brannspjeld

NS-EN 16282-7:2017
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken – Del 7: Installasjon og bruk av faste brannslokkingssystemer

NS-EN 15423:2008
Ventilasjon i bygninger – Branntiltak for luftfordelingsystemer i bygninger

Boligventilasjon

NS-EN 13141-1:2019
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 1: Enheter for luftoverføring plassert i ytter- og innervegg

NS-EN 13141-2:2010
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 2: Tillufts- og fraluftsenheter

NS-EN 13141-3:2017
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 3: Kjøkkenhetter uten vifte for boliger

NS-EN 13141-4:2021
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 4: Aerodynamisk ytelse, ytelse ved elektrisk drift og akustisk ytelse for enveis ventilasjonsenheter

NS-EN 13141-5:2020
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 5: Hetter, vifteassisterte hetter og takhatter

NS-EN 13141-6:2014
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 6: Systempakker for fraluftsventilasjon brukt i en enkelt bolig

NS-EN 13141-7:2021
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 7: Ytelsesprøving av mekanisk lufttilførsel med kanaltilkobling og avtrekksenheter (inkludert varmegjenvinning)

NS-EN 13141-8:2022
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 8: Ytelsesprøving av mekaniske tillufts- og avtrekksaggregater (inkludert varmegjenvinning) uten kanaltilkopling

NS-EN 13141-9:2008
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 9: Fuktighetsregulert luftinntak

NS-EN 13141-10:2008
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 10: Fuktighetsregulert luftutløp

NS-EN 13141-11:2015
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon – Del 11: Enheter for tilluftsventilasjon

NS-EN 13142:2013
Ventilasjon i bygninger – Komponenter/produkter for boligventilasjon – Påkrevde og valgfrie ytelseskarakteristikker

NS-EN 16573:2017
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving av komponenter for boligventilasjon – Multifunksjonelle enheter for balansert ventilasjon i eneboliger, medregnet enheter med integrerte varmepumper

NS-EN 15665:2009
Ventilasjon i bygninger – Bestemmelse av ytelseskriterier for boligventilasjonssystemer

Yrkesbygninger – klimainstallasjoner

NS-EN 16798-1:2019
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)

NS-EN 16798-3:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 3: Yrkesbygninger – Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)

NS-EN 16798-5-1:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 5-1: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metode 1: Distribusjon og generering

NS-EN 16798-5-2:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 5-2: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjonsinstallasjoner (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metode 2: Distribusjon og generering

NS-EN 16798-7:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 7: Beregningsmetoder for dimensjonering av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5)

NS-EN 16798-9:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 9: Beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M-4-4, M4-9) – Generelt

NS-EN 16798-13:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 13: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) – Generering

NS-EN 16798-15:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 15: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-7) – Lagring

Storkjøkken – ventilasjonskomponenter

NS-EN 16282-1:2017
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken
– Del 1: Generelle krav innbefattet beregningsmetode

NS-EN 16282-2:2016
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken
– Del 2: Avtrekks- og tilluftshetter for storkjøkken – Utforming og sikkerhetskrav

NS-EN 16282-3:2016
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken
– Del 3: Avtrekks- og tilluftstak for storkjøkken – Utforming og sikkerhetskrav

NS-EN 16282-4:2016
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken
– Del 4: Tilluft og avtrekk – Utforming og sikkerhetskrav

NS-EN 16282-5:2017
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken – Del 5: Ventilasjonskanal: utforming og dimensjonering

NS-EN 16282-6:2020
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken – Del 6: Aerosolutskillere: Krav til utforming og sikkerhet

NS-EN 16282-7:2017
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken – Del 7: Installasjon og bruk av faste brannslokkingssystemer

NS-EN 16282-8:2017
Storkjøkkenutstyr – Ventilasjonskomponenter for storkjøkken – Del 8: Installasjoner for behandling av aerosol: krav og prøving

Ventilasjons- og luftbehandlingskomponenter

Kanaler

NS-EN 1505:1997
Ventilasjon i bygninger – Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med rektangulært tverrsnitt – Dimensjoner

NS-EN 1507:2006
Ventilasjon i bygninger – Rektangulære ventilasjonskanaler av metall – Krav til styrke og tetthet

NS-EN 15780:2011
Ventilasjon i bygninger – Kanaler – Renhet i ventilasjonsanlegg

NS-EN 15727:2010
Bygningsventilasjon – Kanaler og kanaldeler, klassifikasjon av lekkasjer og prøving

NS-EN 12237:2003
Ventilasjon i bygninger – Kanalsystem – Styrke og lekkasje for sirkulære kanaler av metallplater

NS-EN 12097:2006
Ventilasjon i bygninger – Kanalanlegg – Krav til kanalkomponenter for å lette vedlikehold av kanalanlegg

NS-EN 1506:2007
Ventilasjon i bygninger – Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med sirkulært tverrsnitt – Dimensjoner

NS-EN 1505:1997
Ventilasjon i bygninger – Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med rektangulært tverrsnitt – Dimensjoner

NS-EN 12220:1998
Ventilasjon i bygninger – Kanalanlegg – Sirkulære flenser til vanlige ventilasjonsdimensjoner

NS-EN 14239:2004
Ventilasjon i bygninger – Kanalsystem – Måling av overflateareal av kanalsystem

NS-EN 13403:2003
Ventilasjon i bygninger – Ikke-metalliske kanaler – Kanaler fremstilt av isolasjonsplater

NS-EN 13180:2001
Ventilasjon i bygninger – Kanaler – Dimensjoner og mekaniske krav for fleksible kanaler

NS-EN 12236:2002
Ventilasjon i bygninger – Opphengings- og støtteanordninger – Krav til styrke

Luftbehandlingsaggregater og systemer

NS-EN 12792:2003
Ventilasjon i bygninger – Symboler, terminologi og grafiske symboler

NS-EN 13053:2019
Ventilasjon i bygninger – Luftbehandlingsaggregater – Klassifisering og ytelse for enheter, komponenter og seksjoner

NS-EN 1886:2007
Ventilasjon i bygninger – Luftbehandlingsaggregater – Mekanisk ytelse

NS-EN 16798-3:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 3: Yrkesbygninger – Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)

NS-EN 16798-7:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 7: Beregningsmetoder for dimensjonering av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5)

NS-EN 16798-9:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 9: Beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Generelt

NS-EN 16798-13:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 13: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) – Generering

Luftfiltre

NS-EN ISO 29464:2019
Rensing av luft og andre gasser – Terminologi

NS-EN ISO 16890-1:2016
Luftfiltre for allmenn ventilasjon – Del 1: Tekniske spesifikasjoner, krav og klassifisering av utskillingsgrad basert på partikkelinnhold

NS-EN ISO 16890-2:2022
Luftfiltre for allmenn ventilasjon – Del 2: Måling av partikkelutskillingsgrad og luftmotstand

NS-EN ISO 16890-3:2016
Luftfiltre for allmenn ventilasjon – Del 3: Bestemmelse av gravimetrisk effektivitet og luftstrømmotstand sammenlignet med massen av innfanget prøvingsstøv

NS-EN ISO 16890-4:2022
Luftfiltre for allmenn ventilasjon – Del 4: Forbehandlingsmetode for å fastslå minste utskillingsgrad under prøving for forskjellige partikkelstørrelser

NS-EN 1822-1:2019
Høyeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) – Del 1: Klassifisering, ytelsesprøving og merking

NS-EN ISO 29463-2:2018
Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler – Del 2: Aerosolproduksjon, måleutstyr og statistikk for partikkeltelling

NS-EN ISO 29463-3:2018
Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler
– Del 3: Prøving av plan plate-filtermedier

NS-EN ISO 29463-4:2018
Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler
– Del 4: Prøvingsmetode for å bestemme lekkasje fra filterelementer - Scan-metode

NS-EN ISO 29463-5:2022
Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler – Del 5: Prøvingsmetode for filterelementer

Spjeld, ventiler og rister

NS-EN 1751:2014
Ventilasjon i bygninger – Luftfordelingsutstyr – Aerodynamisk prøving av spjeld og ventiler

NS-EN 16445:2013
Ventilasjon i bygninger – Luftdiffusjon – Aerodynamisk prøving og klassifisering av utstyr for omrøringsventilasjon: ikke-isoterm prosedyre for kald luftstråle

NS-EN 15726:2011
Ventilasjon for bygninger – Luftdiffusjon – Målinger i oppholdssone i luftkondisjonerte/ventilerte rom for bedømmelse av termiske og akustiske forhold

NS-EN 12238:2001
Ventilasjon i bygninger – Ventiler og rister – Luftteknisk prøving og klassifisering av ventiler for omrøringsventilasjon

NS-EN 12239:2001
Ventilasjon i bygninger – Ventiler og rister – Luftteknisk prøving og klassifisering av ventiler for fortrengningsventilasjon

NS-EN 12589:2001
Ventilasjon i bygninger – Plenumskamre – Luftteknisk prøving og klassifisering av plenumskamre med konstant og variabel luftstrøm

NS-EN 13030:2001
Ventilasjon i bygninger – Rister – Ytelsesprøving av rister utsatt for simulert regn

NS-EN 13181:2001
Ventilasjon i bygninger – Ventiler og rister – Ytelsesprøving av rister utsatt for simulert sand

NS-EN 13264:2001
Ventilasjon i bygninger – Ventiler innfelt i gulv – Prøving for klassifisering av styrke

Vifter

NS-EN ISO 13349:2010
Vifter – Terminologi og definisjoner av kategorier

NS-EN ISO 13351:2009
Vifter – Dimensjoner

NS-EN ISO 12759-4:2019
Vifter – Klassifisering av vifter med hensyn til energieffektivitet – Del 4: Motordrevne vifter ved høyeste turtall

NS-EN ISO 12759-5:2021
Vifter – Klassifisering av vifter med hensyn til energieffektivitet – Del 5: Jetvifter

NS-EN ISO 12759:2015
Vifter – Klassifisering av vifter med hensyn til energieffektivitet

NS-EN ISO 13350:2015
Vifter – Ytelsesprøving av jetvifter

NS-EN ISO 5801:2017
Vifter – Ytelsesprøving med standardiserte luftføringer

NS-EN ISO 5802+A1:2015:2008
Industrivifter – Ytelsesprøving på stedet

NS-EN ISO 12499:2008
Industrivifter – Mekanisk sikkerhet til vifter – Beskyttelse (ISO 12499:1999)

Kjøletak og -bafler

NS-EN 15116:2008
Ventilasjon i bygninger – Kjølebjelker – Prøving og ytelsesvurdering av aktive kjøletak

NS-EN 14518:2005
Ventilasjon i bygninger – Kjølebafler – Prøving og ytelsesvurdering av passive kjølekonvektorer

NS-EN 14240:2004
Ventilasjon i bygninger – Kjøletak – Prøving og ytelsesvurdering

Overlevering, inspeksjon og målemetoder

NS-EN 16798-17:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 17: Retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

NS-EN 14277:2006
Ventilasjon i bygninger – Ventiler – Metode for måling av luftmengde med kalibrerte følere i eller nær ventil-/plenumskamre

NS-EN 14134:2019
Ventilasjon i bygninger – Ytelsesprøving og installasjonskontroll av ventilasjonssystemer i boliger

NS-EN 13182:2002
Ventilasjon i bygninger – Krav til utstyr for målinger av hastighet i ventilerte rom

NS-EN 16211:2015
Ventilasjon i bygninger – Feltmåling av luftmengder i ventilasjonsanlegg – Målemetode

Renrom

NS-EN ISO 14644-1:2015
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 1: Klassifisering av luftrenhet etter konsentrasjon av partikler

NS-EN ISO 14644-2:2015
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 2: Overvåking av renrom for å dokumentere luftrenhet etter konsentrasjon av partikler

NS-EN ISO 14644-3:2019
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser Del 3: Prøvingsmetoder

NS-EN ISO 14644-4:2001
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 4: Prosjektering, utførelse og igangsetting

NS-EN ISO 14644-5:2004
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 5: Drift

NS-EN ISO 14644-7:2004
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 7: Isolerte kammere (renluftshetter, hanskekammere, isolater, miniatyrrenrom)

NS-EN ISO 14644-8:2022
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser Del 8: Klassifisering av luftrenhet ved hjelp av kjemisk konsentrasjon (ACC)

NS-EN ISO 14644-9:2022
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser Del 9: Vurdering av overflaterenhet for konsentrasjon av partikler

NS-EN ISO 14644-10:2022
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser Del 10: Vurdering av overflaterenhet for kjemisk forurensning

NS-EN ISO 14644-13:2017
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 13: Rengjøring av overflater for å oppnå definerte nivåer av renhet i form av klassifisering av partikler og kjemiske stoffer

NS-EN ISO 14644-14:2016
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Del 14: Vurdering av utstyrs egnethet basert på partikkelkonsentrasjon i luften

NS-EN ISO 14644-15:2017
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser Del 15: Vurdering av egnethet for bruk av utstyr og materialer ved konsentrasjon av kjemiske stoffer i luften

NS-EN ISO 14698-1:2003
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Kontroll av biologisk forurensning – Del 1: Generelle prinsipper og metoder

NS-EN ISO 14698-2:2003
Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser – Kontroll av biologisk forurensning – Del 2: Vurdering og tolkning av data for bioforurensning

Overtakelse, vurdering og prøving

NS-EN 12599:2012
Ventilasjon i bygninger – Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg

NS 6450:2016
Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS-EN 16798-17:2017
Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 17: Retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Sikkerhets- og miljøkrav (finnes som standardsamling)

NS-EN ISO 14001:2015
Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning

NS-EN ISO 14004:2016
Ledelsessystemer for miljø – Generelle retningslinjer for implementering

NS-ISO 45001:2018
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

Tekniske beskrivelser (finnes som standardsamling)

NS 3420
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Samling – VVS

Støy og akustikk

NS-EN ISO 10052:2021
Akustikk – Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner – Forenklet metode

NS-EN ISO 16032:2004
Akustikk – Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger – Teknisk metode

NS-EN ISO 5136:2009
Akustikk – Bestemmelse av avgitt lydeffekt til en kanal fra vifter og liknende luftbehandlingsutstyr – Kanalmålemetode

NS-EN ISO 7235:2009
Akustikk – Laboratoriemåling av kanallyddempere, plenumskamre og ventiler – Innskuddsdemping, egenstøy og totalt trykkfall

NS 8175:2019
Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper

Elektroteknisk

NEK EN 60204-1:2018
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 1: Generelle krav

Kontrakter (finnes som standardsamling)

NS 6430:2014
Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

NS 8401:2010
Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8403:2005
Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 8404:2013
Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8405:2008
Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406:2009
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8407:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8409:2008
Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8415:2008
Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416:2009
Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8417:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: