VKE

Innhold

Nå er AREA-kalkulatoren på norsk!

F-gass, Medlemskap, Kulde

Publisert

AREA-kalkulatoren har to funksjoner. Den lar deg beregne CO2-tonn ekvivalenten for en inntastet fyllingsmengde av et bestemt kuldemedium, og derved hvor ofte kuldeanlegget skal lekkasjetestes. AREA kalkulatoren kan også regne ut grenseverdi for fyllingsmengde i henhold til EN 378, og sjekker da mot sikkerhetsnivå for romkonsentrasjoner av gass og for mengde brannfarlig kuldemedium.

VKE har oversatt AREA-kalkulatoren til norsk, og eier rettighetene, men appen kan lastes ned gratis fra Google Play (Area F-Gas) og finnes både for Android og IOS .