Energiforsyningskrav i TEK

VKEs kommentarer til forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1 000 m²

DiBK sendte i februar ut et forslag om endring i energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m².  Forslaget går i korthet ut på å legge et krav til at bygninger skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov. VKE mener forslaget til endring i energiforsyningskravet bygger opp under prinsippet om å legge til rette for bruk av termisk energi til varmeformål. For å hente ut energisparegevinsten ved et termisk og energifleksibelt varmesystem så bør det installeres en varmesentral basert på varmepumpe eller annen omgivelsesvarme der forholdene egner seg. Dette vil legge til rette for varmelagring og avlaste effekttopper i strømnettet til varmeformål. Les VKEs høringskommentar:

2018-05-11 VKE høringskommentar til TEK17 14-4 Energiforsyning.pdf

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: