VKE

Innhold

Forslag til endringer i sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i sentral godkjenning for ansvarsrett på alminnelig høring.

De viktigste forslagene i høringsnotatet er:

  1. Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt
  2. Utvidelse av antall utdanningsnivåer – større anerkjennelse av fagskoleutdanning
  3. Godkjenning av praksis opparbeidet før formell utdanning
  4. Mulighet for å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket
  5. Utvidet plikt til å avslå søknad om Sentral godkjenning og til å trekke tilbake Sentral godkjenning
  6. Presisering av kravet til registreringsplikt

Som tidligere kan Sentral godkjenning for ansvarsrett gis for fagområdene Varme- og kuldeinstallasjoner og Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for funksjonene søker, prosjekterende og utførende. Forslaget legger nå opp til at ansvarsrett som ansvarlig utførende for tiltaksklasse 3 kan gis der foretakets faglige ledelse har minimum fagskoleutdanning i tekniske fag med 120 studiepoeng (fagskoleingeniør). Nytt i forslaget er også at fagskoleutdanningen gir ansvarsrett for prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2. Tidligere var kravet utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad).

Frist for å sende inn høringssvar er 15. september 2018.

Høringsforslaget kan lastes ned her.