VKE

Innhold

Hjelp til å velge luftfilter

Inneklima, Ventilasjon, Energi, HMS

Publisert

En oppdatert anbefaling fra Eurovent skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890. Nå får du anbefalingen på norsk.

Filterstandarden EN ISO 16890 trådte i kraft i 2017, men med en overgangsordning. Standarden har etablert et effektivitets-klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere.
– Anbefalingen gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den tidligere standarden (EN 779) og den nye, opplyser Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Tre partikkelstørrelser for ventilasjonsfiltre
Den nye klassifiseringen innfører effektivitet for forskjellige områder for partikkelstørrelser (ePM1, ePM2,5, ePM10), og gir helt nye muligheter for å dimensjonere inneluftkvalitet. Anbefalingen, Eurovent 4/23 – 2018, har blant annet som mål er å øke bevisstheten om energieffektiviteten ved luftfiltre.

Relevant for mange i VVS-bransjen
– Den har praktiske tabeller og oppdaterte verdier, og vi har nå oversatt dokumentet til norsk, forteller Lexow. Anbefalingen henvender seg til alle yrkesaktører innen VVS som arbeider med ventilasjonssystemer.
– Spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere og produsenter av utstyr – inkludert luftfiltre, sier Lexow.

Last ned Eurovent 4/23 – 2018 her.