VKE

Innhold

Julehilsen fra VKE

Nyhet, Medlemskap

Publisert

Året går mot slutten, snart ringes julen inn og administrasjonen i VKE sender deg en julehilsen. I årets julehilsen tenkte vi å si litt om hva VKE har arbeidet med og hvilke resultater vi har oppnådd i 2018 for kulde- og ventilasjonsbransjen.

Vi takker for samarbeidet i 2018 og ønsker alle en riktig god jul!

Hilsen Thor og Stig

Det har vært et hektiske og utrolig spennende år for VKE. Foreningen har rekruttert flere nye medlemmer. Arbeidet med utdanning, læreplasser og rammebetingelser har stått øverst på listen.

Hva er det viktigste VKE har arbeidet med i 2018?

 • Ny fagutdanning for ventilasjonstekniker er vedtatt.
 • VKE har bemannet læreplangrupper for Vg2 og Vg3 Ventilasjonsteknikker og kulde- og varmepumpemontør.
 • VKE har sammen med NHP-nettverket fått utarbeidet rapporten "Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg", som et faktaunderlag for bransjens arbeid med å redusere klimagassutslipp.
 • VKE-medlemmene Kuldeteknisk og Therma reddet kuldeutdanningen i Tromsø.
 • VKE bidro til avklaring om bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng (DSB).
 • Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED) er revidert bl.a. etter påtrykk fra VKE.
 • VKE påvirket utformingen av revidert F-gassforordning og norsk nedfasingsplan som innføres fra nyttår.
 • Den reviderte standarden ISO 22712 (tidligere NS-EN 13313) "Kuldeanlegg og varmepumper — Kompetanse for personell" er vedtatt. Arbeidet er gjort i standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG 4, der VKE deltar.
 • Høring på byggesaksforskriften for krav til utdanning og praksis for de forskjellige tiltaksklassene for prosjekterende og utførende, som ble et løft for fagskoleingeniøren.
 • Innspill til Olje- og energidepartementet for implementering av bygningsenergidirektivet fra 2018 med fokus på inneklima og energivurdering av tekniske anlegg.
 • Oversettelse av AREA brosjyren 'Slutt å installere R404A og R507A' og Eurovent brosjyren 'Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890 for allmenn ventilasjon'.
 • Videreutviklet VKEs omsetningsstatistikk for ventilasjonsprodukter.
 • Bransjetreff om miljødeklarasjoner (EPD).
 • Markedsrapporter for klimabransjen i samarbeid med Prognosesenteret.
 • VKE har levert høringsuttalelser og hatt dialog med myndighetene på regelendringene som berører bransjen.
 • Nyhetsbrev.
 • VKE har vervet flere nye medlemmer.

Hvilke arrangementer var de viktigste i 2018?

 • VKE Årsmøte og Årskonferanse for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi.
 • Bransjetreff for miljødeklarasjoner.
 • Yrkes-NM (Worldskills) på Hellerudsletta der VKE organiserer norsk deltakelse i kuldemontørfaget.
 • Chillventa, Europas viktigste kuldemesse der VKE sto på stand med AREA, den europeiske kuldeentreprenørforeningen, og møtte besøkende fra Norge.

Arbeid med bransjens rammebetingelser

VKE har ledet to sentrale komitéer i Standard Norge, komité for Bygningers varme og kjøleanlegg og komité for Ventilasjon og inneklima. I tillegg deltar VKE i flere relevante komiteer for Bygningers energiytelse, Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg, samt viktige europeiske standardiseringskomitéer. Deltagelse her gir oss en god mulighet til å påvirke innholdet i standarder, samt å holde medlemmene orientert om hva som kommer. VKE også en naturlig kontakt for myndighetene når rammebetingelser i kulde- og ventilasjonsbransjen behandles.

VKE sitter i styret i AREA, i Eurovent Commission og i styret i Norsk Innemiljøorganisasjon.

EU har en stor påvirkning på norsk næringsliv. Direktiver og forordninger som vedtas i EU styrer mye av handlingsrommet til våre medlemmer. Spesielt teknologiskiftet fra HFK til naturlige kuldemedier og kuldemedier med lav GWP, økodesignkrav til produkter, energimerking og energikravene påvirker europeisk lovgivning og standardene. Noe som gjennom EØS-avtalen igjen har innvirkning på  rammebetingelsene til norske bedrifter. Som medlem av Eurovent og AREA er VKE en del av det faglige fellesskapet EU-kommisjonen henvender seg til når de skal fatte beslutninger. Prosessene med nye regler går gjerne over flere år, men det er en trygghet å vite at din bransjeforening er godt orientert om hva som foregår.

VKE jobber for å ivareta bransjen interesser og konkurransekraft i arbeidet med lover, forskrifter og standarder. Medlemskapet i VKE skal gjøre det mer forutsigbart å være bedrift i vår bransje. Vårt arbeid skal bistå deg som arbeidsgiver, bransjeaktør og forenkle din hverdag. Vi ser frem til å arbeide med mange viktige oppgaver i 2019 og håper enda flere vil bli med i vårt fellesskap. VKE skal være den ledende bransjeorganisasjonen til støtte for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi. 

Vi ønsker deg med dette en riktig god jul og et godt nytt år.