Norsk nedfasingsplan for F-gass snart klar

Forslag til nedfasingsplan for Norge, med framskriving av importbehov vist i brunt. Illustrasjon: Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet foreslår nå en egen norsk nedfasingsplan for F-gass. Nedfasingen er strammere enn hva Kigali-avtalen forplikter Norge til, men mindre stram enn EUs nedfasing.

Nedfasingsplanen foreslås gjennom endringer i produktforskriften (kapittel 6 a), og målet er å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Kigali-tillegget til Montreal-protokollen.

– I praksis vil dette ha liten betydning for norsk kulde- og varmepumpebransje, for de fleste aktørene er godt i gang med å omstille seg klimavennlige kuldemedier, sier Stig Rath, fagdirektør kulde i VKE.

Forskriften fastslår at det er forbudt å importere og eksportere HFK til og fra Norge uten tillatelse fra Miljødirektoratet. Importtillatelser foreslås gitt etter særskilte tildelingskriterier.

– Det er bare produkter i bulk som omfattes, ikke import av produkter påfylt HFK-gasser, opplyser Rath. Bulkimport utgjør omtrent halvparten av HFK-gassen som importeres til Norge.

Forslaget til produktforskrift er på høring, med frist 6 november. VKE jobber med en høringsuttalelse.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: