VKE

Innhold

Regjeringen satser på yrkesfag

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å styrke yrkesfagene med totalt 30 millioner kr i 2019.

Midlene skal gå til bedre kompetanse hos lærere, styrking av prøvenemndene, forskning og faget yrkesfaglig fordypning. Forslaget er:

  • 13 millioner kroner til å løfte faget yrkesfaglig fordypning. Dette faget gir elever mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletida, og regnes som et viktig springbrett fra skole til læreplass.
  • 12 millioner kr settes av til å styrke kompetansen hos yrkesfaglærerne, og skal omfatte prøvenemndene.
  • 5 millioner kr foreslås til å forske på fag- og yrkesopplæring, spesielt for å se på hvilke faktorer som bidrar til fremragende kvalitet.

– Denne satsingen er gledelig for yrkesutdanningen og bransjen som helhet, kommenterer Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. Han poengterer at satsingen på yrkesfaglig fordypning (YFF) introdusere elevene for arbeidslivet og gir dem mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag. 

– Dette kan øke rekrutteringen til Kulde- og varmepumpemontørfaget, mener Lexow.